عباس افلاطونیان | سیویلیکا

عباس افلاطونیان

استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی

استان
یزد
شهر
یزد

سمتهای علمی و اجرایی عباس افلاطونیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت (هیات تحریریه)
  • International Journal of Reproductive BioMedicine (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی عباس افلاطونیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)

مقالات عباس افلاطونیان در کنفرانس های داخلی

تحلیل هندسی تاقدیس سلطان در کمربند چینخورده رانده زاگرس و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن
سال 1385
ارائه شده در دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر پرستار یا همتا بر اضطراب قبل از عمل زنان نازا:کارآزمایی بالینی تصادفی شده
سال 1398
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان