عباس آخوندی | سیویلیکا

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عباس آخوندی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم (رئیس کنفرانس)
  • اولین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (ریاست افتخاری کنفراس)
  • کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان (ریاست افتخاری کنفراس)
  • چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس (رئیس کنفرانس)
  • نشست “بازخوانی تجربه توسعه مدرن ایران درآیینه فرهنگ وتمدن ایرانشهری” (ارائه کننده)

مقالات عباس آخوندی در کنفرانس های داخلی

بررسی اقتصادی بودن CNG در تبدیل خودروهای فرسوده وزارت نفت
سال 1383
ارائه شده در اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز