ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای payam Moaveni

payam Moaveni

رئیس شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178507)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی payam Moaveni در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

payam Moaveni Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش مطالعات ارزیابی اراضی در تعیین الگوی کشت مطالعه موردی اراضی جنوب شهر قدس تهرانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده تلفیقی از کودهای آلی وکودهای نیتروژنی بر اجزای عملکرد گیاه آفتابگردان آلوده به انگل گل جالیز Orobanche aegyptiacaسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدیریت کودهای حاوی نیتروژن بر عملکرد گیاه سیب زمینی در حضور گیاه انگلی گل جالیزهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
4دریافت فایل PDF مقالهکنترل شیمیائی علف هرز یولاف وحشی (Hordeum vulgare) در مزرعه جو (Avena fatua)همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمانهای مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در (Vigna sinensis L.) هنگام جوانه زنی در لوبیا چشم بلبلیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه یاسوجهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات محلول پاشی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم TIO2 بر برخی آنزیم های بیو شیمیایی و تعداد گل گیاه دارویی همیشه بهار کم پر( Calendula arvensis L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمحلول پاشی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم برروی برخی صفات کمی درگیاه عدس Lens culinaris Medikدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن اسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برروی رشدوعملکرد ذرت sc704 درمنطقه گرگانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دزهای مختلف محلول پاشی نانو ذرات Tio2 بر محتوای اسانس گیاه دارویی ریحان(L.asilicumb Ocimum)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهاثرات نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی صفات بیوشیمیایی گیاه ذرت دانه ایهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین تیمارهای مختلف موثر در شکستن خواب بذر علف های هرز تاج خروس ریشه سرخ، سلمه تره و ارزن وحشیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی جامعه و ویژگی های اکولوژیکی علف های هرز مزارع ذرت هشتگردهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مقادیرمختلف نیتروژن ، اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی برروی رشد و عملکرد ذرت (704 SC) مرحله علوفه ای در منطقه گرگانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از پیش تیمار اسید سولفوریک بر بهبود کیفیت گیاهچه های تولیدی در گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثر سرعت شافت مارپیچ و دمای محفظه پرس حلزونی دوار بر کیفیت و کمیت روغن کنجدهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF مقالهساخت پرس دوار (پمپ سانتریفوژ)همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محلول پاشی جیبرلیک اسید برروی برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان (.ocimimbasilicum L) تحت شرایط تنش خشکیتحت شرایط تنش خشکیهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات نانو ذره تیتانیوم بر روی برخی صفات ریحان (.ocimumbasilicum L) تحت شرایط تنش خشکیهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات متقابل نانو ذره تیتانیوم و جیبرلیک اسید وتنش خشکی بر روی گیاه دارویی ریحان (.ocimumbasilicum L)همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفر و قطع آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک برعملکرد و شاخص های رشد و نمو سویا رقم M9همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی نانو ذارت آهن بر عملکرد و کیفیت گندم (.Triticum aestivum L) در منطقه شهر قدس استان تهرانهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
23دریافت فایل PDF مقالهجایگزینی روش کاشت عرضی (نردبانی) به جای روش خطی (طولی) در مزارع نیشکرهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محلول پاشی نانو ذره اکسید آهن (Fe2O3) بر برخی صفات بیوشیمیایی ذرت علوفه ای (Zea mays L)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394

payam Moaveni Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1397
2دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر کلروفیل، عملکرد واجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی نانوذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوینمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام ایرانی گلرنگ در منطقه کرجفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
6دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و سطوح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های مختلف سورگوم علوفه ایمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik)مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1393
create: 2 June 2019 - view 806
Support