آقای پروفسور Ali Hussein Samadi

Prof. Ali Hussein Samadi

هیئت علمی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178569)

13
64
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers