آقای دکتر Hamidreza Izadbakhsh

Dr. Hamidreza Izadbakhsh

هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178580)

34
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers