خانم دکتر Sima Fakheran Esfahani

Dr. Sima Fakheran Esfahani

دکترای علوم محیطی، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178585)

22
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers