ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Shahram Lak

Shahram Lak

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178732)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Shahram Lak در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

سمتهای علمی و اجرایی Shahram Lak در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Shahram Lak Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در شرایط آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی حبوبات1384
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و درصد پروتئین دانه در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط اب و هوایی اهوازهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و ماده خشک، کارایی زراعی، کارایی مصرف و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه تحت تاثیر تنش کمبود آب ، مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستانهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش کمبود آب و مقادیر مختلف و تقسیط نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه در شرایط آب و هوایی خوزستانهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ ویژگی های ارقام کلزا در شرایط آبیاری محدودسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش ماندابی در مرحله ساقه رفتن بر شاخص سطح برگ ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهوازهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مدیریت نیتروژن و زمان برداشت علوفه برعملکرد علوفه و میزان انتقال مجدد در چین های مختلف دانه جو جنوبهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تعداد بذر در کپه در کشت مستقیم (خشکه کاری) بر محدودیت مخزن و عملکرد ارقام برنج در شرایط خوزستانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عناصر میکرو و کود ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (SC.704 ) در شرایط آب و هوایی خوزستانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به ماندابی در مرحله ساقه رفتن در ژنوتیپ های گندم براساس شاخص های تحمل و حساسیت به تنش ماندابیهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
11دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش ماندابی در مرحله ساقه رفتن بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گندمهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود پتاسیم بر مولفه های تولیدی گیاه ذرت در رژیم های مختلف آبیاریهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و روند رشد دانه در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط آب و هوایی اهوازهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، الگوی میزان توزیع مجدد مواد فتوسنتزی به دانه و شاخص سطح برگ پرچم در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط آب و هوایی اهوازهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد روغن دانه کلزا تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوتههمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش گندم به تنش ماندابی در مرحله ساقه رفتنهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محدودیت مخزن درهیبریدهای ذرتدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
18دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کیفی وویژگی های مورفولوژیکی ذرت سیلویی در اهوازاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میکروارگانیسم های باکتریایی خاک برویژگیهای رشدی گیاههمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جو با استفاده ازشاخصهای تحمل و حساسیت به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو ازنظر انتقال مجدد ماده خشک به دانه دردوشرایط آبیاری محدود و مطلوبدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم گندم دوروم در اهوازدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهوازسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی بر برخی صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهوازسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک ذرت هیبرید سینگل کراس 704تحت تاثیر عدم آبیاری و محلول پاشی سولفات رویسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمراناولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مصرف آب ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط کمبود آبچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ارتقاع برداشت علوفه در انتقال مجدد ماده خشک به دانه در زراعت دومنظوره ارقام جواولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
29دریافت فایل PDF مقالهاثرارتفاع برداشت بر عملکرد علوفه و دانه زراعت دومنظوره ارقام جواولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
30دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع برداشت بر عملکرد علوفه و دانه در زراعت دومنظوره ارقام جواولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
31دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 دردو الگوی کاشت در شرایط آب و هوایی خوزستانششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر کم آبی و مصرف پتاسیم بر هدایت روزنه ای ژنوتیپ های ماش در شمال خوزستانپنجمین همایش ملی حبوبات1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص تحمل به تنش خشکی پیشنهادی فرناندز در گیاه ماش در دزفولپنجمین همایش ملی حبوبات1391
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع برداشت علوفه سبز و تراکم بوته بر روی عملکرد علوفه و دانه تریتیکاله در شرایط آب و هوایی اهوازنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد ذرت دانه ای (S.C.704) تحت تاثیرالگوهای مختلف کاشت وتراکم بوته در شرایط آب و هوایی اهوازنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه، کارایی زراعی و کارایی مصرف نیترژن ذرت دانه ای تحت تاثیر تنش کمبود آب، سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای امید بخش کلزا در تاریخ کاشتهای مختلف در اهوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
38دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 در شرایط آب و هوایی اهوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهوازدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
40دریافت فایل PDF مقالهاثر عدم آبیاری در برخی مراحل رشد و محلول پاشی سولفات روی بر غلظت عناصر مختلف در ذرت دانه ای هیبرید سینگلکراس 704 در شرایط آب و هوایی خوزستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیکی وابسته به عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط محلول پاشی سولفات روی در اهوازسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهاثر هورمون سیتوکینین و آهن بر میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخودسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر متقابل تاریخ کاشت و تعداد چین برداری تحت رژیم های متفاوت کود نیتروژ« بر روی روند و مولفه های رشد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهوازهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارتفاع برداشت علوفه و تراکم بوته بر عم لکرد کمی و کیفی تریتیکاله در شرایط آب و هوایی اهوازهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم زاگرس در منطقه اهوازهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی دزفولاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتجزیه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای سینگل کراس 407 و کارون در منطقه دزفولاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی مناسب ترین تاریخ کاشت و میزان تراکم بوته به منظور حداکثر تولید بذر هیبرید ذرت رقم کارون 701 در خوزستاناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت بذری رقم کارون 701 تحت اثر تاریخ کاشت و میزان تراکم بوته در خوزستاناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر عمکلرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در دو الگوی کاشتاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینکل کراس کرون در شرایط آب و هوایی دزفولدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت هیبرید سینکل کراس کارون در شمال خوزستاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف کاشت در شرایط تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کریم در منطقه خبینه اهوازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
54دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روشهای مختلف کاشت در شرایط تنش خشکی آخر فصل بر میزان کارایی توزیع مجدد، مواد فتوسنتزی و عملکرد گندم رقم کریم در منطقه خبینه اهوازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
55دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روشهای مختلف کاشت در شرایط تنش خشکی آخر فصل بر مرفولوژیک، روند رشد دانه و عملکرد گندم رقم کریم در منطقه خبینه اهوازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محدودیت مبدآ و مقصد مواد فتوسنتزی در شرایط تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم چمران 2دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخ کاشت و محدودیت مبدأو مقصد مواد فتوسنتزی بر صفات مرفولوژیک عملکرد دانه گندم چمران 2 در اهوازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
58دریافت فایل PDF مقالهمحدودیت مطالعه های مبدأ و مقصد مواد فتوسنتزی در تاریخ کاشت های مختلف بر میزان توزیع مجدد و عملکرد دانه گندم چمران 2 دراهوازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های فیزیولوژیک لاین ها وارقام جدید برنج در تاریخ مختلف خزانه گیری زمستانههمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرزمان خزانه گیری زمستانه برمیزان ماده خشک اندام های گیاهی ارقام ولاین های برنجهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشونت علیه زنان از طرف مردان و عوامل آن در زنان شهر اهوازکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش کم آبی در برخی مراحل رشدی روی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با محتوای آب در برگ ژنوتیپ های مختلف لوبیا قرمزاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
63دریافت فایل PDF مقالهفعالیت مالون دی آلدئید بر تعداد دانه در خورجین کلزا رقم هایولا 401 در شرایط تنش خشکی تحت تاثیر سولفات منگنزاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت نیتروژن و تنش کمبود آب بر شاخص های کمی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت (Zea Maize L.)اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات مورفولوژی ارقام کینوا (Chenopodium quinoa) در سطوح جذب عناصر غذاییشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
66دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف ABA بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت تحت دوره های مختلف آبیاریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

Shahram Lak Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل های مختلف درشرایط گرم و خشک خوزستانفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشکفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهوازمجله تحقیقات بذر1399
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزادوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1400
5دریافت فایل PDF مقالهاثرکاربرد سوپرجاذب و محلول پاشی آهن و روی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و عملکرد ذرت دانه ای (S.C.۷۰۴) (.Zea mays L)تحت رژیم های آبیاریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر توام کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.)دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1397
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش عوامل کاهنده رشد بر برخی از شاخص های مرفوفیزیولوژیکی و عملکردی ارقام برنج ( Oryza sativa L )در شرایط آب و هوایی خوزستاندوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1399
8دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی هیبریدهای ذرت تحت تنش خشکی و تعین صفات موثر بر عملکرد دانهفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم و محلول پاشی اسیدهیومیک بر عملکرد کمی و جذب عناصر ذرت دانه ای (.Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی خوزستاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کمبود آب در مزرعه در برخی مراحل رشدی روی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های لوبیا قرمزمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کمبود آب در مراحل مختلف رشد بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.)مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد هورمون سیتوکینین و آهن بر عملکرد و میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخودمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی خوزستانفصلنامه علوم آب و خاک1386
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر باکتری های حل کننده فسفات در ترکیب با کود شیمیایی فسفره بر عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در شمال استان خوزستانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1395
16دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Different Doses of Tank-mixed Herbicides on Antioxidant Enzymes Activity of Soybeanفصلنامه تغذیه و امنیت غذایی1399
create: 2 June 2019 - view 2290

Shahram Lak annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Shahram Lak papers

Support