ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ezatollah Farshadfar

Ezatollah Farshadfar

گروه اصلاح نباتات ، دانشگاه رازی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، کرمانشاه، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178871)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
گروه اصلاح نباتات ، دانشگاه رازی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، کرمانشاه، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ezatollah Farshadfar در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
گروه اصلاح نباتات ، دانشگاه رازی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، کرمانشاه، ایران

سمتهای علمی و اجرایی Ezatollah Farshadfar در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Ezatollah Farshadfar Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی 20 لاین خالص گندم نان با استفاده از کشت جنین بالغهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالزایی از جنین بالغ 20 لاین خالص گندم نانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به خشکی 20 لاین خالص گندم نان در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 600همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با روش های آماری چند متغیره تحت شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های اصلاحی گندم نان، با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنشنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی قابلیت انتقال مجدد آسیمیلات ها به دانه جو در شرایط تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط کشت بر باززایی مستقیم مریستم انتهایی اکوتیپ های یونجه ایرانی (Medicago sativa)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی روی جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف جودهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش به تنش خشکی 20 لاین گندم نان با استفاده از کشت جنین نابالغهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از شاخص های مرحله جوانه زنیسومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1398
11دریافت فایل PDF مقالهاعمال تنش خشکی مصنوعی و بررسی قابلیت انتقال مجدد در ژنوتیپ های جو در شرایط دیم و آبیاریسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
12دریافت فایل PDF مقالهISSR با استفاده از نشانگرهای (Triticum aestivum) بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندمهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLPهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهگزینش ژنوتیپهای گندم دوروم مقاوم به خشکی بر اساس شاخصهای مقاومت به خشکیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپهای گندم نان تحت شرایط آبی و تنش خشکیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپهای مختلف نخود تحت شرایط تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مرتبط با انتقال مجدد ماده خشک و ارتباط آن ها با تحمل خشکی در ژنوتیپ های گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل خشکی با استفاده از شاخصهای زراعی و صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپهای پیشرفته گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی و زیست سنجی ژن انتقال یافته Bt در نسل سوم پنبه تراریختدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
20دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ناپارامتری و تجزیه مولفه های پایداری فنوتیپی در نخودنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهاثر استفاده از پیش تیمار سرمایی و کاغذ فیلتر در باززایی گیاهچه های هاپلوئید کلزانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری عملکرد در نخود با استفاده از AMMIنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فنوتیپی ٥٠ ژنوتیپ یونجه دائمی (Medicago sativa L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روابط بین عملکرد و اجزای آن در نخودنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از نشانگر ISSRهمایش علمی سالانه دانشگاه رازی1390
26دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برانتقال مجدد ماده خشک در 20 رقم گندم نان در شرایط آبی و دیمهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان در شرایط مزرعه ایاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به خشکی 20لاین گندم با استفاده ازپلی اتیلن گلایکول 6000دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی لاین های گندم نان براساس شاخصهای مقاومت به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپ های گندمTriticum aestivum در شرایط این ویترو (در شیشه) و این ویوو(در زیوه)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو ایرانی بر اساس نشانگرهای DNA مولکولیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به القاء تنش خشکی درکشت جنین نابالغیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی برخی ازصفات موثربرعملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو درشرایط آبیاری نرمال و تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به خشکی درگندم هگزاپلوئید با استفاده ازشاخص مقاومت به تنش و صفات فیزیولوژیکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ژنوتیپهای گندم نان به القاء تنش خشکی درکشت جنین بالغیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتراکم گیاهچه درکشت مریستم برعملکرد مینی تیوبرهای سانته و آگریایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
38دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات کمی موثربرعملکرد دانه گندم دوروم درشرایط دیم ازطریق تجزیه به عاملهایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
39دریافت فایل PDF مقالهروابط بین صفات زراعی و فیزیولوژیک در لاین های نخود در شرایط نرمال وتنش خشکیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط عملکرد دانه و محتوای روغن با صفات مهم زراعی در ارقام پاییزه گلرنگ در شرایط تنش و بدون تنشاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
41دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تجزیه دی آللاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به القاء کالوس در کشت جنین بالغدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ژنوتیپ های گندم نان به القاء کالوس در کشت جنین بالغدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
44دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی اسلامی توسعه مبتنی بر داناییهمایش توسعه مبتنی بر دانایی1381

Ezatollah Farshadfar Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباطی برخی از پارامترهای پایداری در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اثرات ژنتیکی صفات مختلف کلزا از طریق تلاقی های لاین × تستر در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه های مختلف آگروپایرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص های ریخت شناختی و شیمیاییدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1383
4دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری عملکرد در ژنوتیپ های نخود با استفاده از تجزیه آثار اصلی افزایشی و آثار متقابل ضرب پذیر (AMMI)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه های مختلف آگروپایرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص های ریخت شناختی و شیمیاییفصلنامه علوم آب و خاک1383
6دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری عملکرد در ژنوتیپ های نخود با استفاده از تجزیه آثار اصلی افزایشی و آثار متقابل ضرب پذیر (AMMI)فصلنامه علوم آب و خاک1386
7دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی و هتروزیس برای پارامترهای چسبندگی در برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از طرح تلاقی کارولینای شمالی (NCIII)مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم (.Triticum durum L) براساس ویژگی‎های فیزیولوژیک در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش GGE-BIPLOTفصلنامه علوم زراعی ایران1399
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های گندم نان برای تحمل به خشکی با استفاده از روش ترکیبی مناسبفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به خشکی لاین های مختلف گندم نان با استفاده از صفات آگروفیزیولوژیک و شاخص انتخاب جامعفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
11دریافت فایل PDF مقالهAssessment of drought tolerance in land races of bread wheat based on resistance/ tolerance indicesمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1397
12دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای شاخص های تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSRدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1398
13دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی کروموزومی شاخص های زراعی و فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی درجو بااستفاده ازرگه های دارای یک جفت کروموزوم اضافی گندم جوفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی تعدادی ازصفات فیزیولوژیک ، فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) بااستفاده ازروش دی آللفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری ژنوتیپ های نخود با استفاده از پارامترASVو مقایسه آن با سایر روشهای تجزیه پایداریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
16دریافت فایل PDF مقالهGenetic Contribution of Grapevine (Vitis Vinifera L.) Main Yield Components in Final Yieldمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1393
17دریافت فایل PDF مقالهAMMI analysis of wheat substitution lines for detecting genes controlling adaptabilityمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
18دریافت فایل PDF مقالهEstimation of combining ability and gene action for agro-morphological characters of rapeseed (Brassica napus L.) using line×tester mating designمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
19دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of genotype × environment interaction in chickpea genotypes using path analysisمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
20دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of genetic parameters in agro- physiological traits of wheat (Triticum aestivum L.) under irrigated conditionمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
21دریافت فایل PDF مقالهAssessment of drought tolerance in land races of bread wheat based on resistance/ tolerance indicesمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
create: 2 June 2019 - view 4626

Ezatollah Farshadfar annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Ezatollah Farshadfar papers

Support