آقای دکتر Hamid Zarghamborojeni

Dr. Hamid Zarghamborojeni

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178890)

7
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers