آقای دکتر Mohammadali Zahed

Dr. Mohammadali Zahed

استادیار دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179017)

12
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers