آقای پروفسور mostafa taleshi

Prof. mostafa taleshi

مرتبه علمی استاد دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (17904)

18
47
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers