Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای پروفسور mostafa taleshi

Prof. mostafa taleshi

مرتبه علمی استاد دانشگاه

محور تخصصی:هنر و علوم انسانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (17904)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه پروفسور mostafa taleshi

سمتهای علمی و اجرایی mostafa taleshi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی mostafa taleshi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی mostafa taleshi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

mostafa taleshi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش جریان سرمایه در تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی پیراشهری ناحیه روستایی تنکمان در پیرامون کلانشهر کرجچهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بارش سنگین و نقش الگوی شبکه معابر در بحران نواحی شهری نمونه موردی:منطقه 4 شهر کرج در سیلاب آذر ماه 1391چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهپدافند غیرعامل در کاربری های خطرزا و تهدید پذیر در جهت دستیابی به آمایش و سازمان یابی فضایی شهر (نمونه موردی شهر روانسر)سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1398
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد برنامه ریزی مشارکتی در مدیریت یکپارچه منابع آب نواحی روستاییاولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد برنامه ریزی مشارکتی در پایداری نظام اقتصادی سکونتگاه های روستاییدومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهتدوین و بومی سازی شاخص های تاب آوری روستایی در برابر ریزگرد (مطالعه موردی: کانون ریزگرد جنوب شرقی اهواز)چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار1396
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رویکرد فضایی در تاب آوری جوامع روستاییپنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور1396
8دریافت فایل PDF مقالهنقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار شهرهاهمایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور1395
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در بخش طارم علیا زنجانکنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی1394
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش عملکردی خدمات در حوزه نفوذشهری ، شهر بیجاربااستفاده ازروش توسعه یافتگی موریساولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
11دریافت فایل PDF مقالهراهبرد پیوندفضایی عملکردی کوهستان وساحل در پایداری توسعه گردشگری (نمونه موردی حوزه آبخیز رودخانه کرگانرود تالش)همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان1392
12دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای توسعه فیزیکی شهرها بر تخریب حوضههای آبخیز شهری (مطالعه موردی: شمال تهران منطقه ٢٢ شهرداریهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مطلوب بمنظور طراحی تاسیسات شهری برای شرایط بحران نمونه موردی منطقه چهار شهرداری تهرانکنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی1390
14دریافت فایل PDF مقالهنقش خانه های فرهنگ و فرهنگسراها در نهادینه سازی و توسعه فرهنگ شهر الکترونیکی با تأکید بر رویکرد مکانی - فضاییدومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک1388
15دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهریاولین همایش GIS شهری1386
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مسیل در مکان گزینی بازار روزهای محله ای و منطقه ایی نمونه: کلان شهر مشهداولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)1385
17دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مطلوب و پایدار سیلاب از طریق ایجاد تشکلهای مردمی در سیستاناولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380

mostafa taleshi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهسنجش تاب آوری روستایی حوزه آبخیز حبله رود در شرایط خشکسالیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1400
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزلهفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1400
3دریافت فایل PDF مقالهنقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه : ناحیه کاشان در ایران مرکزیدوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1400
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمجله آمایش جغرافیایی فضا1398
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثر جریانات فضایی در تحولات کالبدی - فضایی روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر کرج، دهستان تنکمان شمالی)فصلنامه مسکن و محیط روستا1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی1398
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و سنجش تاب آوری محیطی روستاهای حوضه آبخیز گرگانرود گلستان در مواجهه با سیلتحلیل فضایی مخاطرات محیطی1398
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شبکه تولید شیر با بهره گیری از رویکرد تحلیل شبکه ای مورد: سکونتگاه های روستایی نواحی هشترود و چاراویماقفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1398
9دریافت فایل PDF مقالهنقش دانش بومی در پایداری منابع آب در جنوب خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان بجستاندوفصلنامه دانش بومی ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهآمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه)فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی1397
11دریافت فایل PDF مقالهتدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در سکونتگاه های روستایی نواحی خشک و نیمه خشک، مطالعه موردی: ناحیه بجستان در جنوب خراسان رضویدوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1397
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیلفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1397
13دریافت فایل PDF مقالهسنجش و تحلیل وضعیت پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک AHP ،TOPSISو تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی شهرستانهای مریوان سروآباد)مجله آمایش جغرافیایی فضا1396
14دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تاثیر ساختار اقتصادی محصولات زراعی بر پیوندهای روستا شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول)فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1395
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرسفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1395
16دریافت فایل PDF مقالهAnalytical Study on Necessity of Decentralization of Higher Education (Iran –Tehran 2013)مجله بین المللی معماری و توسعه شهری1392

mostafa taleshi Researchs

create: 23 April 2013 - view 128
Support