آقای دکتر Naser Sanobar

Dr. Naser Sanobar

هئیت علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179148)

69
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers