ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Reza Ghorbani

Reza Ghorbani

استاد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179149)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Reza Ghorbani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

سمتهای علمی و اجرایی Reza Ghorbani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

Reza Ghorbani Conference Papers

Reza Ghorbani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهآنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینیفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1395
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیلان انرژی و تحلیل اقتصادی کلزا در استان گلستانفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1395
3دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی اختلاط علفکش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum)فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1395
4دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر ۵ حوزه توانمندساز)فصلنامه علوم و فنون نظامی1400
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album )فصلنامه حفاظت گیاهان1387
6دریافت فایل PDF مقالهاثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهیفصلنامه حفاظت گیاهان1389
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ریزوباکتری های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندمفصلنامه دانش زیستی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)مجله علوم باغبانی1394
10دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. )مجله علوم باغبانی1394
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)مجله علوم باغبانی1395
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و الگوی کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در حضور علف کش بنتازونفصلنامه حفاظت گیاهان1399
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa)مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1397
14دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت علف های هرز و منابع کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ایفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1399
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگیبر ترکیب و تنوع علفهای هرزفصلنامه علوم محیطی1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)فصلنامه علوم محیطی1388
17دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ی مکانی (مطالعه ی موردی:حوضه ی آب خیز فریدن)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاریمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه غنای گونه های گیاهی در زیستگاه های با شدت های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوارفصلنامه بوم شناسی کاربردی1395
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی شایستگی فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع)فصلنامه مدیریت نظامی1394
21دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان های تیپ دانشجویانفصلنامه مدیریت نظامی1394
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تنشهای اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه دانه (Nigella sativa L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1400
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف مدیریت علف هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین های برگ نو (Ligustrum vulgar)مجله پژوهش های تولید گیاهی1394
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتمجله پژوهش های تولید گیاهی1394
26دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم بر نواحی در معرض تهاجم علف‌هرز کشیده‌برگ مهاجم جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
28دریافت فایل PDF مقالهپراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایرانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
29دریافت فایل PDF مقالهاثر روش‌های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
30دریافت فایل PDF مقالهاثر روش‌های غیرشیمیایی مدیریت علف‌های هرز بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
31دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست‌توده و مقدار پلی فنول‌های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوتهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
33دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضویفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاریمجله علوم باغبانی1397
create: 2 June 2019 - view 889

Reza Ghorbani annual papers published chart

Contact informations


Share

Support