Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohammad Bannayan Aval

Mohammad Bannayan Aval

دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179157)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Mohammad Bannayan Aval

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Bannayan Aval در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Bannayan Aval در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

Mohammad Bannayan Aval Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر نوسانات پارامترهای اقلیمی بر بازار گندمکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه1396
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo . Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عدم قطعیت پارامترهای مدل گیاهی vsm گندم زمستانه با استفاده از روش بیزی در مشهددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایرانششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
5دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعیسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
7دریافت فایل PDF مقالهمدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکیاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهشاخص خشکی پارامترهای اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم درشمال شرق ایرانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی ، مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوهادهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
11دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای شبیه سازی مراحل نمو گیاهان CDSS-Model زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالها ANZAN*-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره I توصیف و ارزیابی مدلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالها ANZAN-Wheat Model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره II تعیین پتانسیل عملکرد منطق هاینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385

Mohammad Bannayan Aval Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیمدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش - مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبینشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی اقاقیا معمولی و کاج در فضای سبز شهر مشهدمجله علوم باغبانی1397
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمهخشک ایرانفصلنامه علوم آب و خاک1397
6دریافت فایل PDF مقالهکمی کردن تنش ناشی از فعالیت های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخهنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی RCP۴.۵ درپیشبینی خشکسالیهای هواشناسینشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره ۲۱۰۰-۱۹۶۶ در شمال غرب ایرانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیارینشریه آبیاری و زهکشی ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک(مطالعه موردی: دشت مشهد)فصلنامه آب و خاک1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مشهدفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
15دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثر دما و پتانسیلاسمزی بر جوانهزنی بذور گلجالیز مصری Orobanche aegyptiacaدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1392
17دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از رهیافت مدل سازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرزفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائوفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1390
21دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم ترین دوره سالمجله علوم باغبانی1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایرانفصلنامه آب و خاک1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوهافصلنامه آب و خاک1389
create: 2 June 2019 - view 875
Support