خانم دکتر Vida Hojati

Dr. Vida Hojati

مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179182)

19
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers