آقای دکتر Seyedalireza Zolfaghari

Dr. Seyedalireza Zolfaghari

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179226)

66
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers