ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Bahman Khosropour

Bahman Khosropour

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179254)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Khosropour در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Khosropour در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Khosropour در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Bahman Khosropour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاکوتوریسم گامی به سوی توسعه پایدار روستایینخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی1388
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تحلیل ویژگی های فردی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی ایرانهمایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی1387
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی از دیدگاه آموزشگرانهمایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی1387
4دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان روستایی در بحران آب و خشکسالیهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
5دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی کشاورزی و روش های سنتی مدیریت منابع آبی در جهت مقابله با بحران خشکسالیهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
6دریافت فایل PDF مقالهچالش های فراروی مدیریت آب در توسعه پایدار ایرانهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزشی سیارچهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیزداری حوزه آبخیز زنجانرودپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش تسهیلگران در افزایش مشارکت زنان روستایی به منظور پیشرفت در توسعه پایدار کشاورزیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل روان شناختی موثر بر کارآفرینی در توسع هی پایداراولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
11دریافت فایل PDF مقالهآموزش کارآفرینی؛ حلقه‌ای مفقوده در بخش نظام آموزش عالی کشاورزی کشوراولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
12دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی کشوراولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
13دریافت فایل PDF مقالهارتقاء اکوتوریسم رهیافتی برای نیل به پایداری منابع طبیعی روستاهاهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
14دریافت فایل PDF مقالهترویج مجازی همسو با جهان نوینسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثرات قابلیتهای حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
17دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج کشاورزیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
18دریافت فایل PDF مقالهتوسعه آموزش کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاوسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جایگاه و نقش تسهیل گران در ارتقا آگاهی و مشارکت زنان و دختران روستائیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
20دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت کیفیت فراگیر در اثربخشی فعالی تهای ترویج و آموزش کشاورزیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
22دریافت فایل PDF مقالهنگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی استان خوزستان نسبت به اثرات زیست محیطی گردشگری روستاییسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
23دریافت فایل PDF مقالهنقش نظام آموزش عالی علمی کاربردی کشور در اشتغال فارغ التحصیلاناولین همایش ملی آموزش در ایران 14041390
24دریافت فایل PDF مقالهنقش سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت بحران آبدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
25دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان روستایی در مدیریت و حفاظت محیط زیستدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
26دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوری نانو در پایداری محیط زیست با تاکید بر پالایش آب و فاضلابدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
27دریافت فایل PDF مقالهزنان روستایی محورتوسعه پایدارمنابع طبیعی و حفاظت از محیط زیستنخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
28دریافت فایل PDF مقالهتعاونی ها رویکردی برای پیشبرد توسعه روستایینخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
29دریافت فایل PDF مقالهموانع توسعه پایدارروستایینخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
30دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدارگردشگری روستایینخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
31دریافت فایل PDF مقالهاکوتوریسم روستایی و نقش آن درتوسعه پایدارنخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
32دریافت فایل PDF مقالهسوختهای زیستی راهکاری مناسب برای کاهش آلودگی درکشاورزی و حرکت به سوی توسعه پایدارزیست محیطینخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
33دریافت فایل PDF مقالهآمایش سرزمین درمدیریت و برنامه ریزی برای توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعینخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
34دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی درخصوص مهمترین موانع اشتغال دربخش کشاورزی مطالعه موردی دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستانهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
35دریافت فایل PDF مقالهاشتغال دانش آموختگان کشاورزی الزامات چالش ها راه کارهاهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش عالی کشاورزی درتوانمندی و اشتغال دانش آموختگان رشته ها یکشاورزیهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
37دریافت فایل PDF مقالهبنگاه های کوچک و متوسط راهکاری برای اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزیهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
38دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کارافرینی راهبردی برای اشتغال زایی دربخش کشاورزی کمیته امداد امام خمینی شهرستان اهوازهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
39دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای آموزشی موثردرتوسعه کارآفرینی درمراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزیهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
40دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده اشتغال دانش آموختگان کشاورزیهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
41دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش عالی درکارآفرینی دانش آموختگان رشته های کشاورزیهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
42دریافت فایل PDF مقالهضرورت ها و الزامات آموزش کارآفرینی زنانکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1391
43دریافت فایل PDF مقالهضرورت کارآفرینی درآموزش عالی کشاورزیکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1391
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی دردانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی زراعی و دانشکده علوم دام و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1391
45دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه کارآفرینی روستاییاولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور1390
46دریافت فایل PDF مقالهچالش های کارآفرینی در سازمان های دولتیاولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور1390
47دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان روستایی شهرستان باغملک در بازیافت ضایعات محصولاتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
48دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی ارگانیک محیط زیست توسعه پایداراولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
49دریافت فایل PDF مقالهنقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترش کشاورزی ارگانیک و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزیاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
50دریافت فایل PDF مقالهگردشگری روستایی، راهبردی برای توسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
51دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای ناشی از گرد و غبار در بخش کشاورزی استان خوزستاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
52دریافت فایل PDF مقالهتعاونی های تولید روستایی اهمیت، کارکرد، عوامل تأثیرگذاراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشارکت گندمگاران منطقه باوی در برنامه ریزی برنامه های آموزشی ترویجیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
54دریافت فایل PDF مقالهنقش توسعه کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشوراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
55دریافت فایل PDF مقالهچالش های مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع آبی ایران برای دستیابی به توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برداشت های غیر اصولی بر روی منابع جنگلی زاگرساولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
57دریافت فایل PDF مقالهتوانمندسازی و اشتغال زنان روستایی با تاکید برتوسعه پایدارروستاییاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
58دریافت فایل PDF مقالهنقش کشاورزی ارگانیک درایجاد امنیت غذاییاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دام و رسیدن به دامپروری پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
60دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از محیط زیست روستا، راهبردی در راستای توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
61دریافت فایل PDF مقالهتوانمند سازی زنان روستایی برای مشارکت در حفاظت محیط زیست و دستیابی به توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
62دریافت فایل PDF مقالهگردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایداراولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
63دریافت فایل PDF مقالهمثلث توسعه ملی (کشاورزی ارگانیک،حفاظت محیط زیست،توسعه پایدار)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
64دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای حفاظت از محیط زیستدر راستای توسعه پایداراولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
65دریافت فایل PDF مقالهتعاونی های تولید روستایی (ضرورت، چالش ها و راهکارها)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
66دریافت فایل PDF مقالهبحران آب و روشهای بهره وری بهینه از منابع آب در کشاورزی در راستای توسعه پایداراولین همایش ملی بحران آب1392
67دریافت فایل PDF مقالهآموزش کارکنان راهکاری جهت توسعه خلاقیت و توانمندسازی حرفه ایهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
68دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش آموزش کشاورزی در فرآیند توسعه کارافرینی دانش آموختگان رشته کشاورزیهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
69دریافت فایل PDF مقالهچالش های نیل به رویکرد کارآفرینی زنان روستاییهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
70دریافت فایل PDF مقالهضرورت توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی کشاورزیهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
71دریافت فایل PDF مقالهعوامل مؤثر در کارآفرینی سازمانیهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
72دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش در کاهش ضایعات و تحقق امنیت غذایی با رویکردی برتوسعه پایداردومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
73دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی در توسعه بخش تعاوندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
74دریافت فایل PDF مقالهتعاونی راهکاری در راستای افزایش تولید، کاهش فقر و توسعه پایدار روستاییدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
75دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت پسماند ها در کشاورز پایداردومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
76دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان درتوسعه پایدارمحیط زیستدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
77دریافت فایل PDF مقالهنقش کشاورزی پایداردرتوسعه پایداردومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
78دریافت فایل PDF مقالهتنوع زیستی و توسعه پایداردومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
79دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستاییسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
80دریافت فایل PDF مقالهعوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری روستایی ایرانسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
81دریافت فایل PDF مقالهتبیین وضعیت کارکرد مدیریت منابع انسانی در سطح مدیریت عالی در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاندومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
82دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت منابع انسانی در بهبود بهره وری از طریق توانمندسازیدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
83دریافت فایل PDF مقالهجایگاه دانش بومی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی1392
84دریافت فایل PDF مقالهسامانه اطلاعات جغرافیایی و پارادایم توسعه پایدار؛ راهکاری فناورانه به منظور مدیریت بحران منابع طبیعیسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
85دریافت فایل PDF مقالهنقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه پایدار روستاییسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
86دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش آمایش سرزمین جهت برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در توسعه پایدارسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت آموزش کارکنان در توانمندسازی آنانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
88دریافت فایل PDF مقالهخصوصی سازی ترویج کشاورزی(ضرورت،موانع وپیامدها،راهکارها)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
89دریافت فایل PDF مقالهاهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران پدیده ی زلزلهسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
90دریافت فایل PDF مقالهواکاوی آثار پیامدهای خشکسالی بر محیط زیست در راستای توسعه پایداراولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
91دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی آفات، روشی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزیاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانیاولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
93دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش گامی مؤثر جهت توسعه و پیشرفت سازماناولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
94دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدیریت دانش سازمانی مفهوم، ضرورت وچالش هااولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
95دریافت فایل PDF مقالهآموزش کشاورزی کلید توسعه پایدار در محیط زیستاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
96دریافت فایل PDF مقالهضرورت و اهمیت توسعه پایدار روستاییاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
97دریافت فایل PDF مقالهنقش و اهمییت کشاورزی ارگانیگ(زیستی)در تنوع زیستیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
98دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش و ترویج در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
99دریافت فایل PDF مقالهنانو تکنولوژی ، راهبردی در جهت توسعه پایدار کشاورزی نویناولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها1392
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل ناپایداری و مدیریت تالاب های ایراناولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
101دریافت فایل PDF مقالهاهمیت رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری هااولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
102دریافت فایل PDF مقالهمشار کت مردمی در مدیریت بهینه منابع آب در روستاها (ضرورت، چالش ها)همایش ملی توسعه روستایی1391
103دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی آفات، ضامن دستیابی به توسعه پایداردومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
104دریافت فایل PDF مقالهنقش امنیت غذایی در امنیت ملی: چالشها و فرصت هااولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
105دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی ارگانیکبا هدف بهبود امنیت غذییاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
106دریافت فایل PDF مقالهنقش دامپروری در امنیت غذاییاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
107دریافت فایل PDF مقالهجایگاه پدافند غیرعامل در امنیت غذاییاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
108دریافت فایل PDF مقالهکاربرد و تأثیر زیست فناوری در امنیت غذاییاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
109دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وضعیت دانش، نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص سلامت غذایی مطالعه موردی: شمال خوزستاناولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالشهای موجود در حیطه توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران، رویکردی نو در جهت بهبود امنیت غذاییاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
111دریافت فایل PDF مقالهآمایش سرزمین راهکاری جهت حفظ محیط زیستاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
112دریافت فایل PDF مقالهنقشترویج و آموزشکشاورزی در توسعه کشاورزی ارگانیک جهت بهبود امنیت غذاییاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
113دریافت فایل PDF مقالهگردشگری و توسعه پایدار و نقش آن در توسعه کارآفرینیدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
114دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکسالی بر فعالیت های گردشگری روستاییدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
115دریافت فایل PDF مقالهمشارکت مردم در گردشگری روستایی راهی جهت مقابله با مهاجرت روستاییدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
116دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری پایدار در توسعه پایدار روستاییدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
117دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش برنامه های آموزشی ترویجی در توانمندسازی زنان روستاییاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
118دریافت فایل PDF مقالهاثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستاییسومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی1393
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر جوامع میزبان با تاکید بر توسعه پایدار روستاییسومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی1393
120دریافت فایل PDF مقالهخشکسالی در مراتع و استراتژی های مقابله با آنهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
121دریافت فایل PDF مقالهنقش ترویج در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر مشارکتهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
122دریافت فایل PDF مقالهتبیین عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش تجارت الکترونیک از دیدگاه اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان اهوازهمایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات1393
123دریافت فایل PDF مقالهلزوم نهادینه سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کشورتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
124دریافت فایل PDF مقالهگردشگری روستایی منبع درآمدی برای روستاییاناولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
125دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گردشگری بر محیط زیست و منابع طبیعی روستاییاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
126دریافت فایل PDF مقالهاهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستاییاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی بر جوامع میزباناولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
128دریافت فایل PDF مقالهگردشگری روستاییاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
129دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
130دریافت فایل PDF مقالهچالش های توسعه گردشگری در روستاهای مجاور دریاچه ارومیهاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
131دریافت فایل PDF مقالهبرآورد وضعیت قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده های منتخب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاندومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
132دریافت فایل PDF مقالهواکاوی عوامل موثر بر موفقیت و مشارکت در کارآفرینی تعاونی های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاریدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
133دریافت فایل PDF مقالهچالشهای کاربست مدیریت دانش در سازمانها با رویکرد توسعه اقتصادیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
134دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار همکاری برای دستیابی به حفاظت از محیط زیستاولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
135دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS در مدیریت محیط زیست شهریاولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
136دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی و اکوتوریسماولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
137دریافت فایل PDF مقالهنقش تزویج در کاهش ضایعات کشاورزی در مرحله تولید جهت نیل به امنیت غذاییسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
138دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری درتوسعه پایدارروستاییاولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت1393
139دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری درتوسعه پایدارروستاییاولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت1393
140دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری روستایی دربهبود معیشت پایداراولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت1393
141دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرینهمایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان1392
142دریافت فایل PDF مقالهریزگردها، مرگ تدریجیدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان ( با تاکید بر سلامت انسان و محیط زیست)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
144دریافت فایل PDF مقالهGIS و مدیریت بحران منابع طبیعی، نوش دارویی قبل از مرگ محیط زیستدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
145دریافت فایل PDF مقالهنقش برنامه ریزی در کنترل چالشهای زیست محیطیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
146دریافت فایل PDF مقالهصنایع دستی بعنوان راهکاری برای کارآفرینی روستاییدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
147دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وضعیت موجود برخی ویژگی های عمده روانشناختی کار آفرینانه و متغیرهای موثر بر توسعه روحیه کار آفرینی(مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
148دریافت فایل PDF مقالهمدیریت نوین روستایی(کارکرد، چالش ها و راهکارها)دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی1393
149دریافت فایل PDF مقالهضرورت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازماندومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی1393
150دریافت فایل PDF مقالهگردشگری،منابع طبیعی و محیط زیستهمایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده1393
151دریافت فایل PDF مقالهنقش و اهمیت گردشگری روستایی در توسعه پایدار مناطق روستایی ایرانهمایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده1393
152دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست و توسع پایدار روستاهادومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
153دریافت فایل PDF مقالهچالش های مقابله با خشکسالی در ایران با تأکید بر توسعه پایدار کشاورزیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
154دریافت فایل PDF مقالهاهمیت آمایش سرزمین در پدافند غیرعاملهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجمالی محیط زیست در ایران حول محور آلودگی آباولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
156دریافت فایل PDF مقالهفناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
157دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعاملکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
158دریافت فایل PDF مقالهنقش کشاورزی ارگانیک در توسعه پایدارکشاورزیاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه روستاییاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
160دریافت فایل PDF مقالهنقش بیمه در توسعه کشاورزیاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
161دریافت فایل PDF مقالهکسب و کار خانگی رویکردی برای اشتغالدومین همایش ملی مدیریت کسب و کار1393
162دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری پساب در آبیاری کشاورزی: عوامل پیش برنده و بازدارندهاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1393
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده ی گرد وغبار و پیامدهای زیست محیطی آناولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1393
164دریافت فایل PDF مقالهراهبر امنیت غذایی و دستیابی به آنسومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو1393
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتارهای کشاورزان در مقابله با بحران آب های زیرزمینی در شهرستان دیر استان بوشهراولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آموزش و ترویج کشاورزی در ایجاد و توسعه تعاونی هااولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
167دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) کشاورزیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
168دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش زنان روستایی نسبت به کارآفرینی مطالعه موردی: روستای ظفرآباد شهرستان شیرازاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
169دریافت فایل PDF مقالهاهمیت ایجاد کسب و کارهای خانگی برای زنان روستایی با رویکرد کارآفرینیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
170دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مصرف آب در هنگام بروز خشکسالی در بخش کشاورزیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
171دریافت فایل PDF مقالهاهمیت فرسایش بادی و روش های کنترل آن در زمین های کشاورزیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
172دریافت فایل PDF مقالهبحران خشکسالی (اهمیت ، عوامل و استراتژی ها)اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
173دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نگرش برنجکاران بخش میداوود شهرستان باغملک نسبت به کشت ارقام اصلاح شدهاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
174دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی دقیق، روشی در جهت سازگاری با شرایط متغیر مزرعهاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
175دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مشارکتی گزینه ای کارا در جهت توسعه پایدار منابع طبیعیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
176دریافت فایل PDF مقالهخصوصی سازی شبکه های آبیاری و زهکشی راهکاری در مقابله با شرایط خشکسالیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
177دریافت فایل PDF مقالهزنان روستایی محور توسعه پایدار منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیستاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
178دریافت فایل PDF مقالهموانع پذیزش کشاورزی ارگانیککنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
179دریافت فایل PDF مقالهتاملی برنقش آموزش وفرهنگ سازی پدافندغیرعامل درتوسعه بخش کشاورزیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
180دریافت فایل PDF مقالهخشکسالی و تأثیرات آن بر توسعه پایداراولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
181دریافت فایل PDF مقالهنقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه پایدار کشاورزیاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
182دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت پسماند در توسعه پایدار کشاورزیاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
183دریافت فایل PDF مقالهموانع و مشکلات گردشگری در ایراناولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
184دریافت فایل PDF مقالهآسیب های سبک زندگی اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
185دریافت فایل PDF مقالهمدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات درکسب و کارهای الکترونیکی راهی مؤثر درایجاد نوآوری و خلاقیتکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
186دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالمکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
187دریافت فایل PDF مقالهپرورش مهارتهای اجتماعی عاملی اساسی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزیاولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران1394
188دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزیاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار1393
189دریافت فایل PDF مقالهبیمه کشاورزی سازوکاری موثر در مدیریت ریسکاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار1393
190دریافت فایل PDF مقالهتوسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدارسومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1394
191دریافت فایل PDF مقالهتعاونی آبخیزداری راهی به سوی پایداری منابع آب وخاککنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
192دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مواد شیمیایی مورداستفاده درکشاورزی بر سلامتی انساندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
193دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار کشاورزی راهبردی در حفاظت از منابع زیست محیطیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
194دریافت فایل PDF مقالهموانع و چالشهای خلاقیت و نوآوری در سازمانهاکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی1394
195دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرینکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی1394
196دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر تدریس اثر بخش اساتیداز دیدگاه دانشجویان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی1394
197دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی ارگانیک وتوسعه پایدارمحیط زیستسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
198دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران عامل تعاونی های کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
199دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و توانمندسازی نیروی انسانی سازمانهاسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
200دریافت فایل PDF مقالهاهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فراورده های آن در کشاورزیاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
201دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد مدیریت مردمی توزیع آب در دشتهای شمال و جنوب حوزه آبریز کرخه جهت تبیین اصول توسعه پایداراولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری1394
202دریافت فایل PDF مقالهضرورت کاربرد و مدیریت آبهای نا متعارف در راستای توسعه پایداراولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
203دریافت فایل PDF مقالهنقش مکانیزاسیون در تامین امنیت غذایی با هدف دسترسی به توسعه پایداراولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
204دریافت فایل PDF مقالهضرورت و نقش آموزش در توسعه و بهسازی نیروی انسانیاولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی1394
205دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستاییسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی1394
206دریافت فایل PDF مقالهاکوتوریسم رویکردی در جهت توسعه پایدارکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
207دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
208دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی منطقه ای،آمایش سرزمین و اهمیت آن درحفاظت از محیط زیستچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
209دریافت فایل PDF مقالهروستاهای بدون زمینه توسعه کشاورزی و گردشگری مستعد مهاجرت ساکنانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
210دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بخش کشاورزی بر محور شاخصهای حکمرانی خوبدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
211دریافت فایل PDF مقالهدشمنی ناشناخته به عنوان چشم پوشی از کشاوران برنج کار در سیاستهای استفاده از آبکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1394
212دریافت فایل PDF مقالهنقش دانش بومی در برنامه ریزی توسعه روستاییدومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1394
213دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ها و راهکارهای مدیریت نوین روستایی در ایران (شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها)دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1394
214دریافت فایل PDF مقالهتغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر بخشهای مختلف با تاکید بر بخش کشاورزیدومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1394
215دریافت فایل PDF مقالهجایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT)در اشتغال روستاییدومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1394
216دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی برخانوارروستاییدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
217دریافت فایل PDF مقالهتخریب محیط زیست مانعی برای توسعه پایداردومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
218دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار کشاورزی راهبردی درحفاظت ازمنابع زیست محیطیدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
219دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی مجازی نسبت به اثرات این شبکه ها بر سبک زندگی(مورد مطالعه: کارکنان زن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین)دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
220دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزیدومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی1394
221دریافت فایل PDF مقالهبررسی رویکرد کشاورزی حفاظتی درجهت توسعه پایدارکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
222دریافت فایل PDF مقالهریزگردها و اثرات منفی آنها بر سلامت انسانکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
223دریافت فایل PDF مقالهتوسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری برای اشتغال زاییکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
224دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نگرش نخلداران نسبت به مدیریت آب و شناسایی مشکلات آب کشاورزیکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
225دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری در توسعه روستاییدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
226دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر برنگرش گندم کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: روستاهای سید سلطان، ربیخه و مویلحه درشهرستان باوی استان خوزستاندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
227دریافت فایل PDF مقالهنقش تعاونی در کاهش فقردومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
228دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش الکترونیکی در نظام آموزش دانشگاهیکنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی1394
229دریافت فایل PDF مقالهمصرف بهینه آب و نقش ترویج کشاورزیسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار1395
230دریافت فایل PDF مقالهملاحظات پدافند غیر عامل در تولید و استفاده از محصولات کشاورزی تراریختهسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار1395
231دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی آفات ،راهکاری مناسب جهت بهینه سازی های مصرف نهاده های کشاورزی با تأکید برسموم شیمیاییسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار1395
232دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر رویکردهای توسعه پایدار کشاورزی در جهت توسعه روستاییدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
233دریافت فایل PDF مقالهتشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از منابع آباولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
234دریافت فایل PDF مقالهلازمه های توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد پدافند غیر عاملهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
235دریافت فایل PDF مقالهتبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در کشاورزی ایرانهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
236دریافت فایل PDF مقالهتوسعه خلاقیت کارکنان جهاد کشاورزی سازوکاری در جهت تحقق اثربخش پدافند غیرعاملهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
237دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از پدافند غیر عامل جهت تأمین امنیت غذاییهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
238دریافت فایل PDF مقالهنقش پدافند غیر عامل در کشاورزی دقیقهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
239دریافت فایل PDF مقالهبحران های جاری در بازار کشاورزی ایرانهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
240دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیامدهای زیست محیطی منفی احداث سدهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
241دریافت فایل PDF مقالهنقش ترویج در کاربرد صحیح مکانیزاسیون در راستای کاهش ضایعات کشاورزی و امنیتغذاییدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1395
242دریافت فایل PDF مقالهنقش جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست در راستای دستیابی به توسعه پایداردومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1395
243دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نگرش خانوارهای روستایی و شهری در مواجهه با گرد و غبار در بهبهاناولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار1394
244دریافت فایل PDF مقالهآموزش رویکردی اساسی برای تداوم تشکلها در دستیابی به توسعهی پایدارسومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
245دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت آب ایراندومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
246دریافت فایل PDF مقالهضرورت بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
247دریافت فایل PDF مقالهاثرات آینده پژوهی در آموزش های فنی حرفه ای و مهارت آموزیدومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1395
248دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) در کاهش حوادثکنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار1395
249دریافت فایل PDF مقالهاهمیت مدیریت تالاب ها در بهبود محیط زیستدومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب1394
250دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روستایی باتاکید برمشارکت و توانمندسازی زناناولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
251دریافت فایل PDF مقالهنقش طوفان های گرد و غبار بر محیط زیستدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
252دریافت فایل PDF مقالهسقف شیشه ای و توانمندسازی زنانچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
253دریافت فایل PDF مقالهتوریسم روستایی در راستای توسعه پایدارسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
254دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از محیط زیست، راهبردی اساسی در توسعه پایدار روستاییسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
255دریافت فایل PDF مقالهنقش امنیت غذایی در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
256دریافت فایل PDF مقالهروش های تدریس برای یادگیرندگان آموزش مجازیکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
257دریافت فایل PDF مقالهتدوین چارچوب مدیریت ریسک زنجیره تامین نان؛ راهبردی برای دستیابی به امنیت غذاییکنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی1395
258دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع و عوامل پیش برنده ی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در شهرستان اهواز از دیدگاه مدیران و کارکنان جهاد کشاورزیکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
259دریافت فایل PDF مقالهنقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت روستاییکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
260دریافت فایل PDF مقالهنقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستاییکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
261دریافت فایل PDF مقالهنقش نظام های بهره برداری زراعی در توسعه پایدارکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
262دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تعاونی ها در توسعه مناطق روستاییکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
263دریافت فایل PDF مقالهآموزش و یادگیری الکترونیک در آموزش عالی کشاورزیدومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
264دریافت فایل PDF مقالهنقش امنیت غذایی در توسعه پایداراولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
265دریافت فایل PDF مقالهبرنامهریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی مورد مطالعه: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی1395
266دریافت فایل PDF مقالهیادگیری الکترونیکی و تاثیر آن بر فرایند تدریس و یادگیرینخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی1395
267دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگیهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
268دریافت فایل PDF مقالهتشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از منابع آباولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
269دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه نسل سوم: کارآفرین و ثروت آفرین چرا و چگونه دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی1396
270دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش در توسعه کارآفرینیکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
271دریافت فایل PDF مقالهگردشگری روستایی، کلیدی جهت نیل به توسعه پایدارکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
272دریافت فایل PDF مقالهبیابان زایی در ایران؛ علل و راهکارهاکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
273دریافت فایل PDF مقالهچابکی سازمانی راهبرد بقاء و موفقیت در آموزش عالی کشاورزی ایرانکنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی1396
274دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت یادگیری سازمانی درمدیریت جهادکشاورزیاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
275دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی در توسعه پایداراولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
276دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکیدومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1395
277دریافت فایل PDF مقالهسازکارهای موثر تعاونی کشاورزی در ترویج روحیه کارآفرینی اعضا (مطالعه موردی: شهرکاکی)سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1395
278دریافت فایل PDF مقالهتوانمند سازی کارکنان (مفاهیم و الزامات و مدل ها)اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
279دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانیکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
280دریافت فایل PDF مقالهامنیت غذایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار مناطق روستاییاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
281دریافت فایل PDF مقالهجنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیشسومین همایش ملی گاومیش1395
282دریافت فایل PDF مقالهاهمیت کشت گیاه دارویی شیرین بیان وچالش های پیش روی آن در ایرانکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
283دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در ایرانیازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
284دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر توسعه روستایی در ایرانیازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
285دریافت فایل PDF مقالهتوسعه انرژی های تجدید پذیر راهکاری برای حفاظت از منابع انرژییازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
286دریافت فایل PDF مقالهآموزش مداوم بزرگسالان؛ پیامد نیاز توسعه انسانی پایداریازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
287دریافت فایل PDF مقالهگردشگری استراتژی کاهش فقر در روستاهایازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
288دریافت فایل PDF مقالهکنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایداریازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
289دریافت فایل PDF مقالهویژگی ها و چالش های دانشگاه کارآفریناولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
290دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی و آموزش عالیاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
291دریافت فایل PDF مقالهجایگاه مدیریت چابک و کارآفرینانه در آموزش عالی کشاورزی ایران در توسعه پایدار کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال)اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
292دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه کارآفرین، رویکردی جهت نیل به توسعه ملیاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
293دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالیاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
294دریافت فایل PDF مقالهشناسایی دیدگاه کارکنان در رابطه با ویژگی های کارآفرینی سازمانی در مراکز آموزش عالی کشاورزی استان خوزستاناولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
295دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی زنان روستایی، مفاهیم ، ضرورت چالش هااولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
296دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
297دریافت فایل PDF مقالهپیشران های نیل به دانشگاه کارآفرین با تاکید بر اعلامیه ها و سندهای حقوقی مرتبط با دانشگاه پایداراولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
298دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اهمیت کارآفرینی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهیاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396
299دریافت فایل PDF مقالهنقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
300دریافت فایل PDF مقالهتحقق کارآفرینی در مناطق روستایی در راستای اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
301دریافت فایل PDF مقالهنقش امنیت غذایی در توسعه پایدار کشاورزیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
302دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی آفات در بین کشاورزان شهرستان های بهبهان و دزفولکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
303دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شورا، دهیاری ها و تشکل های روستایی در دستیابی به توسعه پایدار روستاییکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
304دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانیهمایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران1396
305دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری بیوگاز در توسعه پایداراولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی1397
306دریافت فایل PDF مقالهتوانمندسازی و اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذاییهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها1397
307دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه کارآفرین از منظر آینده پژوهیهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها1397
308دریافت فایل PDF مقالهنقش سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیستهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها1397
309دریافت فایل PDF مقالهتوسعه اقتصادی با رویکرداقتصاد مقاومتیهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها1397
310دریافت فایل PDF مقالهواکاوی عامل های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعیهمایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت1396
311دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسایل پیرامون محصولات دست کاری شده ی ژنتیکیهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
312دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و استقرار مدیریت مشارکتی در بهره برداری از شبکه های آبیاری(مطالعه موردی: پروژه آبیاری حفار شرقی و غربی خرمشهر)پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
313دریافت فایل PDF مقالهمشاغل سبز، اقدامی برای کشاورزی پایداراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
314دریافت فایل PDF مقالهنقش روش تدریس مشارکتی در آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های کشاورزیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
315دریافت فایل PDF مقالهنقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت و حکمرانی خوب منابع آب باتاکید بر مشارکت های مردمیچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
316دریافت فایل PDF مقالهسرمایه اجتماعی راهکاری جهت مشارکت مردم در تشکل های آب برانچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
317دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگیهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
318دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی موانع کارآفرینی زناندومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی1396
319دریافت فایل PDF مقالهاهمیت یادگیری تجربی درآموزش کشاورزیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
320دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزشهای مهارتی در توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
321دریافت فایل PDF مقالهتبیین وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان های دهدشت و گچساران)کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین1397
322دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آموزشی در آموزش عالیسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1397
323دریافت فایل PDF مقالهنقش مهارت های کارآفرینی در توسعه اشتغال زنان روستاییسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1397
324دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات اقلیم بر توسعه کشاورزی پایدارسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
325دریافت فایل PDF مقالهتوانمندسازی نیروی کار ضرورتی جهت نیل به اهداف حمایت از کالای ایرانیدوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1397
326دریافت فایل PDF مقالهنقش حکمرانی در مدیریت منابع آب کشاورزیدوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1397
327دریافت فایل PDF مقالهتوانمندسازی روستاییان راهبردی مهم در مدیریت بهینه منابع آبنهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
328دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کارآفرینی مستلزم آینده پژوهینهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
329دریافت فایل PDF مقالهجایگاه مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه منابع آبنهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
330دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی پیرامون آموزش الکترونیکی در آموزش عالی با استفاده از تکنیک SWOTسیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک1397
331دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای چابکی سازمانی برای آموزش عالی کشاورزی ایراناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
332دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در شرایط بحران کم آبی شهرستان دشتستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
333دریافت فایل PDF مقالهآموزش و پایداریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
334دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی در مدیریت نوین روستاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
335دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی اجتماعی راهبردی جهت حفاظت از محیط زیستاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
336دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهراولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
337دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریسک های زنجیره تامین نان در راستای امنیت غذاییدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
338دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری از طریق اپلیکشین های کشاورزیپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397
339دریافت فایل PDF مقالهاهمیت روش یادگیری تجربی بر توانمندسازی مهارت های مدیریتی اعضاء تعاونی آب بران (مورد مطالعه تعاونی ایثارگران خوزستان)پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397
340دریافت فایل PDF مقالهنظریه های یاددهی - یادگیری در آموزش الکترونیکیپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397
341دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل بازدارنده و موانع کارآفرینی سازمانیاولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی1398
342دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی سازمانی و آموزش عالی (مفاهیم و ضرورت)اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی1398
343دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های فردی بر شناسایی فرصت های کارآفرینانهاولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی1398
344دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستاییاولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی1398
345دریافت فایل PDF مقالهنقش کشاورزی پایدار در امنیت غذاییششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران1397
346دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی دقیق، مزایا و معایبششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران1397
347دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ضرورت آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالیهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
348دریافت فایل PDF مقالهآموزش های فنی وحرفه ای و نقش آنان در توانمندسازی زنانهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
349دریافت فایل PDF مقالهنقش تعاونی ها در اشتغال جوامع روستاییهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
350دریافت فایل PDF مقالهجایگاه بیمه درمدیریت ریسک کشاورزیهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
351دریافت فایل PDF مقالهضرورت طرح درس در نظام آموزش عالیچهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1398
352دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر اثرات کاربرد نانو در بخش کشاورزیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1397
353دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه پایدار کشاورزیدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
354دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی سبز در محیط زیستدومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی1398
355دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه سبز و حفظ محیط زیستچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
356دریافت فایل PDF مقالهمهاجرت روستایی، علل و پیامدهای آن بر توسعه روستاییچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
357دریافت فایل PDF مقالهآموزش کشاورزی راهکاری جهت الگوی صحیح مصرف آب در راستای مقابله با خشکسالیچهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1398
358دریافت فایل PDF مقالهنقش اصلاح الگوی کشت و روش آبیاری در افزایش بهره وری و پایداری منابع آبچهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1398
359دریافت فایل PDF مقالهاثرات و پیامدهای خشکسالی بر جوامع روستایی و راهکارهای مقابله با آنچهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1398
360دریافت فایل PDF مقالهضرورت و چالش های تعاونی های تولید روستایی با تاکید بر خودگردانی مالیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
361دریافت فایل PDF مقالهضرورت مدیریت مشارکتی در شبکه های آبیاری با تاکید بر آموزشهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
362دریافت فایل PDF مقالهنقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
363دریافت فایل PDF مقالهتجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: مفاهیم، تاریخچه و راهبردهاهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
364دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مدل ها و الگوهای تشخیص فرصتهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
365دریافت فایل PDF مقالهپارک های علم و فناوری (ضرورت، چالش ها و راهکارها)همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
366دریافت فایل PDF مقالهنقش صندوق اعتبارات خرد در کارآفرینی زنان روستاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
367دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی با نقش تعدیلگر شدت رقابت (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام)همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
368دریافت فایل PDF مقالهنقش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه روستاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
369دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در آموزش عالیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
370دریافت فایل PDF مقالهاثر تراریخته بر عملکرد و تجاری سازی محصولات کشاورزیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
371دریافت فایل PDF مقالهنقش نظام ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
372دریافت فایل PDF مقالهاثر محصولات تراریخته بر امنیت غذاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
373دریافت فایل PDF مقالهمطالعات اجتماعی رویکردی جدید جهت پیشبرد شبکه های آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ایرانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
374دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی در بستر جغرافیایی طبیعی ایرانکنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری1398
375دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های کنونی آموزش محیط زیست در ایرانهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
376دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چرخه حیات ابزاری کاربردی در مدیریت محیط زیستدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
377دریافت فایل PDF مقالهنقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه گیاهان داروییدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
378دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع و عوامل پیش برنده در توسعه و پذیرش کشاورزی ارگانیک و راهکارهای لازمدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
379دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی-ترویجی در راستای توسعه پایداردهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
380دریافت فایل PDF مقالهچالش های کارافرینی سازمانی در مراکز آموزش عالیاولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1399
381دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری اطلاعات در توسعه وبهبود کسب وکارهای روستاییاولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1399
382دریافت فایل PDF مقالهنقش و تاثیر فناوری نوین در آموزش مجازی در آموزش عالی کشاورزیاولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت1400
383دریافت فایل PDF مقالهنقش فعالیتهای کشاورزی در تخریب محیط زیست و راهکارهادومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
384دریافت فایل PDF مقالهاهمیت مشارکت جوامع روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی با تاکید بر نقش رهبران محلیدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
385دریافت فایل PDF مقالهبررسی انواع منابع انرژی تجدیدپذیر و اهمیت آنها در توسعه پایدار روستاییاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند1400
386دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای کاهش و بازیافت پسماند ضایعات مواد غذاییاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند1400
387دریافت فایل PDF مقالهپسماندهای غذایی چالشی برای سلامت و امنیت غذاییاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند1400
388دریافت فایل PDF مقالهاهمیت تجاری سازی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران (با تاکید بر گیاهان زینتی)اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
389دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کارآفرینی در آموزش عالی با رویکرد آیندهپنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری1399
390دریافت فایل PDF مقالهتوسعه آموزش کارآفرینی راهکاری برای بهبود آموزشعالیاولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین1399
391دریافت فایل PDF مقالهترویج کارآفرینی سبز، ضرورت توسعه پایدار روستاییاولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین1399
392دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در نظام آموزش عالیاولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین1399
393دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری روستایی در ایجاد فرصت کارآفرینیاولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین1399
394دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیمی و تاثیر آن بر بخش کشاورزیپنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
395دریافت فایل PDF مقالهبازاریابی الکترونیکی محصولات کشاورزان خرده پادومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1400
396دریافت فایل PDF مقالهمدل اندازه گیری نقش پارک های علم و فناوری در تجاری سازی نتایج تحقیقات کشاورزیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1400
397دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت بسته بندی در محصولات کشاورزیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1400
398دریافت فایل PDF مقالهپدافند غیرعامل راهبرد اساسی در تامین امنیت مواد غذاییهمایش ملی کشاورزی و سلامت1399
399دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی ارگانیک در کشت گیاهان داروییهمایش ملی کشاورزی و سلامت1399
400دریافت فایل PDF مقالهنقش تشکل های آب بران در مدیریت بهینه آب کشاورزیدومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1399
401دریافت فایل PDF مقالهنقش امنیت غذایی در توسعه پایداربیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1399
402دریافت فایل PDF مقالهبحران کم آبی و تأثیر آن بر صنایع غذایی ایرانهمایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی1399
403دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش های ترویجی در گسترش و بهبود کشاورزی ارگانیک در راستای سلامت مواد غذاییهمایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی1399
404دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزشهای ترویجی در توسعه پایدار و منابع کشاورزیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
405دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آموزش مجازسی در آموزش عالی کشاورزی (مفهوم، چالش ها، راهکارها)سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم1399
406دریافت فایل PDF مقالهاصلاح برنامه درسی گامی در جهت شایسته پروری و رونق اشتغالچهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی1399
407دریافت فایل PDF مقالهپدافند غیرعامل در فرآیند توسعه روستاییدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
408دریافت فایل PDF مقالهتامین امنیت غذایی با رویکرد اقتصاد مقاومتیدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
409دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی ارگانیک ضرورتی اجتناب ناپذیرهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
410دریافت فایل PDF مقالهلروم مدیریت شبکه‌‌های آبیاری در بخش کشاورزی در دوره‌ی خشکسالیهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
411دریافت فایل PDF مقالهچالش‌ها و راهکارهایی جهت مقابله با خشکسالی در ایراندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388

Bahman Khosropour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمولفه های موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از سوی بنگاه های کوچک و متوسط در بخش کشاورزیفصلنامه تخصصی رشد فناوری1389
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیکفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1393
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نقش زنان روستایی در پدافند غیرعامل کشاورزی با تاکید بر محیط-زیست در شهرستان باویفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1395
4دریافت فایل PDF مقالهتبیین میزان تحقق مدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی؛دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاندوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی1396
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری به شیوه مجازی از راه دوردوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی1396
6دریافت فایل PDF مقالهتجاری سازی دانش با تاکید بر شرکتهای انشعابی دانشگاهیفصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باویفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1396
8دریافت فایل PDF مقالهجنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیشفصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی1395
9دریافت فایل PDF مقالهکنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدارفصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1396
10دریافت فایل PDF مقالهرابطه محیط زیست و توسعه پایدارفصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات فناوری نانو بر محیط زیست و منابع طبیعیفصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1397
12دریافت فایل PDF مقالهجهان پایدار فردا در گرو آموزش امروز ؛ تاکید بر آموزش جهت حفظ محیط زیست و منابع انرژیفصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان)فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1397
14دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تئوری پیچیدگی رهبری، نظریه آشوب و خودسازماندهی در توسعه یافتگی سازمان هافصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1398
15دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولیدفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1398
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستاییفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1398
17دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستاییفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1397
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوافصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1396
19دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه کارآفرین (مفهوم، ضرورت و چالش ها)نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1397
20دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین چابکی و کارآفرینی در سازمانهافصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانه هنرجویان هنرستان کشاورزی با تاکید بر رویکرد ویژگیها (مورد مطالعه شهرستان شوشتر)فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1396
22دریافت فایل PDF مقالهتعاونیهای تولید روستایی (چالشها و راهکارها)فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1396
23دریافت فایل PDF مقالهموانع نوآوری و پایداری در دانشگاه هافصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1397
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تمایلات فارغ التحصیلان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نسبت به کارآفرینیمجله کارآفرینی در کشاورزی1395
25دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگیمجله کارآفرینی در کشاورزی1394
26دریافت فایل PDF مقالهضرورت توجه به فرهنگ در فرایند توسعه کشورفصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1398
27دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت منابع آب بر کاهش روند خشکسالینشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران1396
28دریافت فایل PDF مقالهبهبود مدیریت آبیاری با رویکرد مهندسی ارزشنشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهبحران آب و خشکسالی (چالش ها و راهکارها)دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی1397
30دریافت فایل PDF مقالهمولفه های موثر بر تعهد و ترجیح فعالیت های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب های استان خوزستاندوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی1398
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی1398
32دریافت فایل PDF مقالهروش های آموزشی تاثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی1397
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باویفصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی1397
34دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تاثیر آموز ش های فنی حرفه ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غربفصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی1397
35دریافت فایل PDF مقالهنقش سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار روستاییفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1398
36دریافت فایل PDF مقالهسنجش نگرش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پیرامون عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه های مدارس در منطقه باوی از شهرستان اهوازدوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی1398
37دریافت فایل PDF مقالهضرورت آینده پژوهی در آموزش عالی کشاورزیفصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری1397
38دریافت فایل PDF مقالهگردشگری صنعت سفید با گردشگری جامعه محورفصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار1398
39دریافت فایل PDF مقالهامنیت غذایی در توسعه پایدار روستایی (چالش ها و راهکارها)فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1398
40دریافت فایل PDF مقالهتجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدارفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1398
41دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی دو نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی در پیش بینی گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1398
42دریافت فایل PDF مقالهویژگی های مطلوب مدرس دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1398
43دریافت فایل PDF مقالهگرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایه ی نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شدهفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1398
44دریافت فایل PDF مقالهتبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایرانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1397
45دریافت فایل PDF مقالهرابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی استان گلستانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1397
46دریافت فایل PDF مقالهعامل های موثر بر رضامندی آموزشی دانش جویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1397
47دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره-برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبیفصلنامه علوم محیطی1398
48دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تبیین عوامل موثر بر آگاهی معلمان مدارس متوسطه نسبت به حفظ محیط زیستفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1396
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مورد مطالعه: سبزیکاران شهرستان باوی در استان خوزستان)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
50دریافت فایل PDF مقالهرویکرد تلفیقی شناسایی چالش های دوره های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی1395
51دریافت فایل PDF مقالهچالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزیفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1400
52دریافت فایل PDF مقالهتحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایرانفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی1398
53دریافت فایل PDF مقالهالگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوریفصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی1400
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر چابکی سازمانی در آموزش عالیفصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1398
55دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردهانشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1399
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانشنشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1399
57دریافت فایل PDF مقالهضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزینشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1398
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی انگیزه زنان روستایی از راه اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی محور در استان های گیلان و مازندراندوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی1400
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آثار تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندرهفصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1397
60دریافت فایل PDF مقالهعوامل بازدارنده و پیشبرنده مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی : دشت مرغاب , استان خوزستان )فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1400
61دریافت فایل PDF مقالهآموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزیفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1399
62دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگرانفصلنامه فناوری آموزش1399
63دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در ایرانفصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی1398
64دریافت فایل PDF مقالهعامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایرانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1397
65دریافت فایل PDF مقالهعامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزیفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1399
66دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر توسعه و موانع باز دارنده کارآفرینی زنان روستاییفصلنامه زن و فرهنگ1399
67دریافت فایل PDF مقالهچابکی سازمانی راهبردی مهم در بهبود نظام آموزش عالیدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1399
create: 2 June 2019 - view 899
Support