آقای دکتر Ahmad Rajabizadeh

Dr. Ahmad Rajabizadeh

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179260)

8
22
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers