محسن مهدی نژاد | سیویلیکا

محسن مهدی نژاد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محسن مهدی نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله بهداشت و توسعه (کارشناس نشریه)

مقالات محسن مهدی نژاد در ژورنال های داخلی

عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه دانش و تندرستی