آقای دکتر Shidoush Dolatshahi

Dr. Shidoush Dolatshahi

مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179276)

11
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers