شیدوش دولتشاهی | سیویلیکا

دکتر شیدوش دولتشاهی

مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی

استان
کرمان
شهر
کرمان

سمتهای علمی و اجرایی شیدوش دولتشاهی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله بهداشت و توسعه (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی شیدوش دولتشاهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان (عضو هیات علمی)

مقالات شیدوش دولتشاهی در کنفرانس های داخلی

بررسی میزان آلودگی صوتی شهر کرمان در سال 81
سال 1382
ارائه شده در ششمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی آلودگی انگلی سبزیجات سفره ای مزارع کرمان طی سالهای 84 الی 86
سال 1386
ارائه شده در دهمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی میزان جیوه موجود در تن ماهی های عرضه شده در فروشگاه های مواد غذایی در ایران
سال 1390
ارائه شده در چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند درشهرک صنعتی خضراء شهرستان کرمان
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
کیفیت نان تولیدی و وضعیت بهداشتی نانوایی شهر کرمان
سال 1384
ارائه شده در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آب آشامیدنی شهرستان بردسیر در سال 1388
سال 1389
ارائه شده در سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی میزان تولید ،وضعیت جمع آوری و حمل،بازیافت و دفع مواد زائد ساختمانی شهر کرمان درسال 1387
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
ارزیابی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک شهرک صنعتی خضراء کرمان
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی زیرزمینی شهر زرند طی سالهای 1382-1375
سال 1385
ارائه شده در نهمین همایش ملی بهداشت محیط
کیفیت نان تولیدی در نانوائیهای شهر جیرفت
سال 1385
ارائه شده در نهمین همایش ملی بهداشت محیط
مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل
سال 1392
ارائه شده در شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

مقالات شیدوش دولتشاهی در ژورنال های داخلی

ارزیابی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر کرمان درسال 1390
سال 1392
ارائه شده در مجله بهداشت و توسعه
ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی: (مطالعه موردی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه سلامت و محیط زیست
اثر محیط کشت بر روی رشد سلولی، کمیت و کیفیت بیوماس در میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل (سوخت سبز)
سال 1392
ارائه شده در دوماهنامه طلوع بهداشت
بررسی میزان آلاینده های هوا در محیط پیرامون مجتمع صنعتی بارز
سال 1392
ارائه شده در دوماهنامه طلوع بهداشت
بررسی میزان جیوه موجود در کنسرو تن ماهی های عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی کرمان
سال 1391
ارائه شده در دوماهنامه طلوع بهداشت