آقای پروفسور Jafar Eskandari Jam

Prof. Jafar Eskandari Jam

استاد دانشگاه مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179289)

72
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers