آقای دکتر Mohamad Javad Rudgar

Dr. Mohamad Javad Rudgar

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179319)

1
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers