ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohamad Ali Malbubi

Mohamad Ali Malbubi

استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179351)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohamad Ali Malbubi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سمتهای علمی و اجرایی Mohamad Ali Malbubi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Mohamad Ali Malbubi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود زیستی و معدنی فسفاته بر عملکرد نهائی دو رقم سورگوم علوفه ای (Humbo&Surgar graz) تحت شرایط شورینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد باکتری های آزادکننده فسفر در زراعت لوبیااولین همایش ملی حبوبات1384
3دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی بیوفسفات بررشد گیاه چای در خاکهای اسیدیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تلفیقی باکتریاییPSB و کود شیمیایی فسفره در زراعت کلزای پائیزهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرسطوح مختلف تلقیح با کود زیستی حل کننده فسفات بربرخی صفات گیاه شوید Anethum graveolens L. درمنطقه رودهنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش هیبریدهای مختلف ذرت نسبت به منابع کودی فسفربیولوژیک و شیمیایی درشرایط اقلیمی اراکدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و تعیین خصوصیت دو ژن سزکویی ترپن سنتازی از گیاه دارویی با بونه کبیردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تفاوت های تک نوکلئوتیدی در ژن رمز کننده زیرواحد دوم آنزیم سوکسینات دهیدروژناز از گندم متحمل به شوری بومی ایران و بررسی اثرات آن ها بر پایداری این آنزیمچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های Bacillus lentus strain (p5) ، Bacillus licheniformis strain (p7) ، Pseudomonas putida strain (p13) به همراه مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفر در جذب عناصر فسفر، روی، نیتروژن و عملکرد کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه ای در منطقه ساوهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر دما بر مقاومت به ویروس رگبرگزرد نکروتیک چغندرقند در گیاهان چغندرقند تراریختاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میزان آلودگی ویروس رگبرگزرد نکروتیک چغندرقند بر تحمل لاینهای چغندرقند تراریخت به بیماری ریزومانیااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آلودگیهای ویروسی همزمان بر مقاومت گیاهان چغندرقند تراریخت بیان کننده ژن ScFV بر علیه پروتئین پوششی ویروس رگبرگزرد نکروتیک چغندرقندهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهتوتون AtPAP بررسی عملکرد ژن 26هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهوب گاه GreenPi ، مرکز دانش فسفات هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ژن اسید فسفاتاز ارغوانی AtPAP7 در متابولیسم فسفات و رشد گیاه هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتغییر در الگوی رشد و بیان ژنی گیاهان جهش یافته در ژن pap26 آرابیدوپسیس تالیاناهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراریزش در بافت جنی نزای هاپلوئید حاصل از کشت تخمک در گیاه چغندرقندنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
18دریافت فایل PDF مقالهبیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVVچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384

Mohamad Ali Malbubi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات درایران و جهاندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
2دریافت فایل PDF مقالهخروج ناقص خوشه برنج درلاین نرعقیم سیتوپلاسمی و اثرجیبرلیک اسید برآنفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان ژن هایMYBدر گندم Triticum aestivum L تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده ازراهکارRT-PCR کمیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهزیست فناوری کشاورزی و سلامت غذادوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1397
5دریافت فایل PDF مقالهتراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)دوفصلنامه چغندرقند1387
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-۲ بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهفیتازها: از دیدگاه آنزیم شناسی، ویژگیهای مولکولی، بیوشیمیایی و کاربردهافصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1389
8دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های OF۲ و VAP به چغندر قند با کمک آگروباکتریوم ریزوژنز برای بررسی مقاومت به نماتددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
9دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های OF۲ و VAP به چغندر قند با کمک آگروباکتریوم ریزوژنز برای بررسی مقاومت به نماتدفصلنامه علوم آب و خاک1382
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان نسبی ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتزی ترپن‌ها در بافت‌ها و مراحل مختلف نموی ژنوتیپ‌های بابونه‌کبیر(Tanacetum parthenium) با استفاده از PCR در زمان واقعیمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1393
11دریافت فایل PDF مقالهباکتری‌های حل‌کننده فسفات: جداسازی باکتری‌ها و ژن‌های رمزکننده حل‌کنندگی فسفات، مکانیسم و ژنتیک انحلال فسفاتفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
create: 2 June 2019 - view 2010
Support