آقای دکتر Ahmad Jahangiri

Dr. Ahmad Jahangiri

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179377)

60
63
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers