آقای دکتر Seyed mehdi Mirdamadi

Dr. Seyed mehdi Mirdamadi

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179456)

71
49

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers