سید جمال فرج اله حسینی | سیویلیکا

دکتر سید جمال فرج اله حسینی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سید جمال فرج اله حسینی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی سید جمال فرج اله حسینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (عضو هیات علمی)
  • دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات سید جمال فرج اله حسینی در کنفرانس های داخلی

تولید علوفه سبز به روش هیدروپونیک، راهبردی ویژه برای سازگاری با خشکسالی (با اشاره به تجربه اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان در بومی‌سازی این فناوری در شرایط خشکسالی)
سال 1388
ارائه شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
بررسی اثر بخشی دوره های برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات پنبه از دیدگاه کشاورزان پنبه کار شهرستان گرمسار
سال 1387
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
کارآفرینی، رویکردی مؤثر در جهت توسعه فناوری نانو
سال 1388
ارائه شده در همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
مروری بر ضرورت تشکیل تعاونی آب بران در راستای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی
سال 1388
ارائه شده در همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
بررسی و تحلیل مدلهای طراحی آموزشی در آموزش الکترونیکی
سال 1388
ارائه شده در اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
تحلیل SWOT1 در بکارگیری آموزش الکترونیکی
سال 1388
ارائه شده در اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
ویژگیهای مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای آبخیزداری
سال 1388
ارائه شده در پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
مدیریت مشارکتی منابع آب با تاکید بر توسعه پایدارکشاورزی
سال 1388
ارائه شده در هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت پسماندهای کشاورزی
سال 1389
ارائه شده در همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
نقش ترویج و مشارکتهای مردمی در مدیریت پسماندهای کشاورزی
سال 1389
ارائه شده در همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
رویکرد مشارکت های مردمی در توسعه نگهداری و بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
راهبرد تعاونی های آب بران در حفظ منابع آب
سال 1389
ارائه شده در نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان گسترش کشت گیاهان تراریخته با تاکید بر تاثیرات آن بر کشاورزی پایدار
سال 1390
ارائه شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
بررسی امکان پذیری کاربرد رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه مخاطب مدارOFCOR) درطرح های انتقال یافته ها از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل عاملی عوامل موثر بر پذیرش و تولید محصولات ترا ریخته از دید کارشناسان ترویج
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل بهبود دهنده مدیریت جنگلداری پایدار از دیدگاه مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی تاثیرات احداث آزاد راه ها بر روند توسعه روستاهای همجوار ( مطالعه موردی آزاد راه تهران ساوه
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی میزان بهره مندی روستاییان از برنامه های کشاورزی شبکه های استانی: مطالعه موردی شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل موثر درمشارکت اعضای تعاونی های کشاورزی در تصمیم گیری های مربوط به مدیریت تعاونی های کشاورزی استان تهران
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
طراحی الگوی مشارکت های مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
نقش ترویج در توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
سال 1388
ارائه شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی موانع و مشکلات استفاده از دانش بومی در مصرف بهینه آب دربخش کشاورزی و راهکارهای آن
سال 1390
ارائه شده در اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
بررسی عوامل فردی موثر درموفقیت شغلی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی مطالعه موردی استان تهران
سال 1390
ارائه شده در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نقش مهارت های مدیریت مزرعه دانش آموختگان دراشتغال دربخش کشاورزی
سال 1390
ارائه شده در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
شناسایی موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی درشرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران
سال 1391
ارائه شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار
سال 1391
ارائه شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
عوامل آموزشی موثر در زمینه یابی کاربرد کولاژ بر توسعه گردشگری روستایی استان اصفهان
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
بررسی تاثیر عوامل موثربرارتقاء سطح دانش و مهارت بهره برداران درزمینه فناوری زیستی
سال 1389
ارائه شده در یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تحلیل عاملی موانع کاربرد انرژی خورشیدی در محیط های روستایی( از دیدگاه کارشناسان شرکت های ارائه دهنده خدمات سیستم های خورشیدی)
سال 1392
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
بررسی موانع کاربرد کود کمپوست از دیدگاه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
موانع و انگیزه های موثر بر نگرش مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
خشکسالی و راهکارهای سازگاری با آن در جوامع عشایری، یک تبیین اکتشافی
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
نقش و کارکرد ترویج در توسعه کشاورزی ارگانیک
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
طراحی الگوی مدیریت مشارکتی شالیکاران با رویکرد پایداری اجتماعی در تالاب بینالمللی فریدونکنار
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
بررسی وضعیت بازاریابی مرکبات شهرستان رودسر
سال 1398
ارائه شده در یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
طراحی سناریوی تغییرات اقلیمی جهت مدیریت منابع آب کشاورزی با استفاده از سیستم دینامیک در استان آذربایجانغربی
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
بررسی چگونگی تحقق کشاورزی تلفیقی تجاری کوچک مقیاس(مطالعه موردی استان گیلان)
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

مقالات سید جمال فرج اله حسینی در ژورنال های داخلی

موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران
تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰
سال 1398
ارائه شده در مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
بررسی نقش برنامه های آموزشی وترویجی کلینیک های گل وگیاه در پایداری فضای سبز شهری(مطالعه موردی منطقه ۱۷ و ۱۸ شهرداری تهران )
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
طراحی الگو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرمابا تاکید بر مدیریت جامع نوآوری (TIM) در استان کرمان
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مدل بازارمحور توانمندسازی زنان روستایی کردستان (مورد مطالعه : استان کردستان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شناسایی راهکارهای مناسب جهت مدیریت مصرف آب های سطحی استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک
بررسی نقش عوامل آموزشی- ترویجی و اجتماعی موثر بر توسعه خوشه های کسب و کار زعفران در استان خراسان جنوبی
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی کشور
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی با استفاده از تئوری بنیانی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و توسعه
عوامل موثر بر پایداری فعالیت ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان های قزوین و زنجان
سال 1400
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران
سال 1400
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود امنیت غذایی بر اساس نقش فناوری نانو
سال 1400
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان فارس نسبت به ناامنی غذایی ناشی از خشکسالی
سال 1400
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
مدل یابی رفتار کشاورزان در مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی مبتنی بر کشاورزی اقلیم هوشمند در شهرستان پاکدشت: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
سال 1400
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی مولفه های موثر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهر تهران در توسعه فضای سبز پایدار شهری
سال 1399
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
طراحی الگوی کاربری اراضی کشاورزی باتاکید برمعیشت پایدار در منطقه کهک استان قم
سال 1399
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
طراحی الگوی تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی (مورد مطالعه: مناطق ۲۲ گانه کلان-شهر تهران)
سال 1402
ارائه شده در تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع
سال 1388
ارائه شده در تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)
سال 1387
ارائه شده در تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک (مطالعه موردی گندمکاران خراسان رضوی)
سال 1388
ارائه شده در تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی افزایش ارتفاع دیواره سد اکباتان همدان بر شرایط زندگی روستاییان پایین دست سد
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
طراحی الگوی کاربست انرژی های نو در مناطق روستایی استان زنجان
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در توسعه کشاورزی شهری ( مطالعه موردی شهرستان کرج)
سال 1402
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری بازاریابی خوشه کسب وکار خرما در استان خوزستان
سال 1396
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
تاثیرات کانال های ارتباطی مرتبط با نوآوریهای اجتماعی در حفاظت از فضای سبز شهری در شهرستان کرج با استفاده از معادلات ساختاری
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
بررسی عوامل موثر ترویجی در به کارگیری سیستمهای آبیاری قطره ای در زیربخش باغداری
سال 1388
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
چالش های به کارگیری نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور آموزش کارگزاران خصوصی بیمه کشاورزی ایران
سال 1387
ارائه شده در مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
طراحی سناریوی تغییر الگوی کشت جهت پایداری منابع آب در استان آذربایجانغربی با استفاده از سیستمهای پویا
سال 1402
ارائه شده در مجله مهندسی منابع آب
تحلیل ساختاری تحولات کشاورزی مناطق روستایی استان مرکزی طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای
مدلسازی پویای سیاست گذاری برای حفاظت منابع آب زیر زمینی در استان خراسان جنوبی در شرایط خشکسالی
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک