آقای دکتر Teymur Rahmani

Dr. Teymur Rahmani

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179532)

8
38
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers