ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Esfandiar Jahangard

Esfandiar Jahangard

دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179534)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Esfandiar Jahangard در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه علامه طباطبایی

سمتهای علمی و اجرایی Esfandiar Jahangard در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
مدیر مسئول

سمتهای علمی و اجرایی Esfandiar Jahangard در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران
سخنران

Esfandiar Jahangard Conference Papers

Esfandiar Jahangard Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکانههای تحریم (محدودیت ارزی)بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آنفصلنامه نظریه های اقتصاد مالی1393
2دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایرانفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1379
3دریافت فایل PDF مقالهفن اوری اطلاعات و ارتباطات ict و رشد اقتصادی ایرانفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1383
4دریافت فایل PDF مقالهاثر فن اوری اطلاعات IT بر تولید صنایع کارخانه ای ایرانفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایرانفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارکرد بخش اطلاعات در اقتصاد ایرانفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه های مشخصهفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهتخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛رویکرد داده-ستاندهفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و کاربرد تکنیک MFLQبجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای مطالعه موردی استان خراسان رضویدوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای1392
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توسعه ی بازار مالی در تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلوییفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل مدل هکشر اهلین وانک HOV در اقتصاد ایرانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1390
12دریافت فایل PDF مقالهضرایب فزاینده داده-ستانده و افزایش تولید اقتصادی ایرانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعهفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1390
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای تحلیل تصادفی داده-ستانده SIOفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1392
15دریافت فایل PDF مقالهمحیط زیست و برنامه های توسعه در ایرانفصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی1395
16دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک)فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1397
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه بندی فازیفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید شرکت های حمل و نقل دریایی ایراندوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایرانفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1397
20دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان های کشوردوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی1397
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبهفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیتهای اقتصادی ایرانفصلنامه اقتصاد کاربردی1393
23دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تغییر شدت انرژی در فعالیت های اقتصاد ایران با رویکرد SDAفصلنامه اقتصاد کاربردی1390
24دریافت فایل PDF مقالهتجزیه مصرف انرژی در ایران ۱۳۹۰-۱۳۸۰ (یک تحلیل ایستای مقایسه ای با رویکردSDA)فصلنامه اقتصاد کاربردی1396
25دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهرانفصلنامه تحقیقات اقتصادی1391
26دریافت فایل PDF مقالهارتباطات و بهبود بهره وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشیفصلنامه تحقیقات اقتصادی1397
27دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری انرژی در ایرانفصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه1399
28دریافت فایل PDF مقالهمزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبهفصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی1398
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی ایرانفصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی1398
30دریافت فایل PDF مقاله تحلیل سازگاری سرمایه گذاری در برنامه های توسعه ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1384
31دریافت فایل PDF مقالهپیامد تعدیل قیمت بنزین و سوخت جت بر مصرف و هزینه تولید حمل ونقل جاده ای و هواییفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1385
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادیفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1384
33دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعهفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1383
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های پیشرو در اقتصاد ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1382
35دریافت فایل PDF مقالهواکنش بودجه دولت نسبت به تکانه های تولید، مخارج و درآمدهای دولت بر اساس الگوی VECفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1381
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بهره وری تولید، ناشی از تغییر فن آوری واسطه ای و عوامل اولیه فعالیت های اقتصاد ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1380
37دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تصادفی مدل داده- ستانده در ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1379
38دریافت فایل PDF مقالهماتریس حسابداری اجتماعی- زیست محیطی به منزله الگویی برای برنامه ریزی توسعه پایدارفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1379
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تجارت خارجی بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1378
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیده صنعتی شدن خدمات اقتصاد ایران (تحلیلی بر مبنای مدل افزار شده داده- ستانده)فصلنامه برنامه ریزی و بودجه1377
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فعالیتهای کلیدی اقتصاد ایران در یک برنامه توسعه اقتصادیفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1377
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سازگاری سرمایه گذاری در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۳-۱۳۷۸) (تحلیلی بر مبنای مدل ایستای داده- ستانده)فصلنامه برنامه ریزی و بودجه1376
43دریافت فایل PDF مقالهتبیین تغییرساخت تکنولوژی اقتصاد ایران (تحلیلی بر مبنای تکنیک ایستای داده- ستانده به قیمت ثابت)فصلنامه برنامه ریزی و بودجه1376
44دریافت فایل PDF مقالهنقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1376
45دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیکفصلنامه اقتصاد و تجارت نوین1399
46دریافت فایل PDF مقالهتجزیه منابع رشد بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایرانفصلنامه اقتصاد و تجارت نوین1398
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تابآوری بانکها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایهفصلنامه اقتصاد و تجارت نوین1398
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل علیت میان سرمایهگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهرهوری نیروی کارفصلنامه اقتصاد و تجارت نوین1397
49دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطیفصلنامه مجلس و راهبرد1393
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌هاپژوهشنامه زنان1398
51دریافت فایل PDF مقالهاعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایرانفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1398
create: 2 June 2019 - view 930
Support