آقای دکتر Hamed Ghaderzadah

Dr. Hamed Ghaderzadah

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179629)

42
24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers