آقای دکتر Hashem Valipour

Dr. Hashem Valipour

دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179719)

37
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers