Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Gholam Abass Akbari

Gholam Abass Akbari

دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179745)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Gholam Abass Akbari

سمتهای علمی و اجرایی Gholam Abass Akbari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Gholam Abass Akbari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Gholam Abass Akbari در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Gholam Abass Akbari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد زئولیت در کاهش آلودگی محیطی، مصرف اب و هزینه ها در کشاورزی ایراندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیکهای هسته ای در کشاورزیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزایای کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) و کاربرد آندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویادومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش توفوردی بر عملکرد دانه گندم و تعداد علف های هرزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه زیست شناختی ویژگی های جوانه زنی و جذب آب در ارقام مختلف گلرنگاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنبه های فیزیولوژیکی تولید سالیکورنیا درخاکهای آلوده به نفت خامدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آلودگینفتیبر روی گیاه سالیکورنیا و برآوردآستانه تحمل این گیاه به مقادیر مختلفنفتکنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا1390
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرتپنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L.یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خاکپوش‌های مختلف و دور آبیاری بر عملکرد وش پنبه (رقم ساحل)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max Lدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهکود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختیدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب به عنوان راهکاری مهم در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های حل کننده فسفات در مقایسه با سایر کودهای فسفاته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه برنجنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
17دریافت فایل PDF مقالهرر سیی تأثیرمقادیرمختلف پلیمرسوپر جاذب (TARAWAT A200) و سطوح مختلف تنش خشکی روی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای ( Zea may )نهمین کنگره علوم خاک ایران1384
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات مورفولوژی ژنوتیپ های گیاه روغنی کاملینا (Camelina sativa) تحت تنش خشکیهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگی های گیاهچه ای سه گونه هالوفیت در شرایط تنش شوری در جهت کاهش بیایان زاییهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژی و فیتوشیمیایی لینه های مختلف ریحان (.Ocimum bacilicum L)هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
21دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد سیاهدانهاولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر رشد و عملکرد گندم تحت شرایط کم آبیاریاولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو1399
23دریافت فایل PDF مقالهکنترل علف های هرز در مزرعه سیاهدانه(.(Nigellasativa L توسط مالچ های زنده و عملیات بستر کاشتشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ژنوتیپ های مختلف کینوا به تاریخ کاشت از نظر تغییرات شاخص سطح برگ و عملکردشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گیاه جدید کینوا به سبد تناوبی منطقه گرمسار و مقایسه ارزش اقتصادی آن با کشت گندم در زمینهایی با کیفیت زراعی پایینشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت محصولات کشاورزی: مرور کوتاهی بر انواع روش های زیست غنی سازی برای مقابله با گرسنگی پنهانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و نیتروژن بر آمینواسیدها، پروفیل اسیدهای چرب و محتوای نشاسته دانه ذرت (Zea mays L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط میان عملکرد دانه و برخی صفات کیفی دانه ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به رقم، تاریخ کاشت، تنش های خشکی و نیتروژنشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهالگوی کشت بهینه در حوضه ی دریاچه ارومیهاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394

Gholam Abass Akbari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی واکنش جوانه زنی توده های مختلف ریحان به دمافصلنامه به زراعی کشاورزی1397
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر فصلنامه به زراعی کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهارهفصلنامه به زراعی کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و شاخصهای رشد گیاه ذرت علوفه ای (.L mays Zea )تحت تاثیرکاربرد مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب (سوپرآب 200-A )تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگرداندوفصلنامه کشاورزی1386
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آندوفصلنامه کشاورزی1383
10دریافت فایل PDF مقالهاثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ایدوفصلنامه کشاورزی1383
11دریافت فایل PDF مقالهاثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ایدوفصلنامه کشاورزی1382
12دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد بذور سویا (Glyine Max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستاندوفصلنامه کشاورزی1380
13دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع مالچ زنده و زمان کاشت آن بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیاه دانهفصلنامه به زراعی کشاورزی1401
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رنگدانه های فتوسنتزی و ترکیب های فنولی گلرنگ در واکنش به محلول پاشی ملاتونین در شرایط تنش کمبود آبمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1400
15دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ژنوتیپ های مختلف کینوا (Chenopodiumquinoa) به تاریخ کاشت از نظر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در شهرستان گرمسارفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پاسخهای بیوشیمیایی گیاه گلرنگ تحت تاثیر محلول پاشی ملاتونین در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
17دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری غیرتخریبی غلظت پروتئین و آمینواسیدهای دانه ذرت و ارتباط آن با عملکرد دانه تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و نیتروژنفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرتفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
21دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس روی کارایی مصرف کودهای فسفر، وابستگی میکوریزایی و عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبیفصلنامه علوم آب و خاک1392
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان فصلنامه علوم آب و خاک1387
create: 2 June 2019 - view 798

Gholam Abass Akbari annual papers published chart

Contact informations

Phone: 98 21 36040615

Share

Top Keywords in Gholam Abass Akbari papers

Support