ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Iraj Alah dadi

Iraj Alah dadi

استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179746)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Iraj Alah dadi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Iraj Alah dadi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Iraj Alah dadi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Iraj Alah dadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله بومی ایراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی 24 ژنوتیپ نخود از نظر واکنش به تنش شوریاولین همایش ملی حبوبات1384
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر آبیاری با آبهای شور بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه رقم زرفام کلزاهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ابیاری با آبهای شور برجوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام آفتابگردانهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ای بر ویژگی های گیاه دانه روغنی جوجوبا و روغن آنهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
6دریافت فایل PDF مقالهاصلاح الگوی مصرف از منظر قران و معارف اسلامیاولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر کاهش مصرف آب در گیاه سویااولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی1388
8دریافت فایل PDF مقالهنقش پارک فناوری مجازی درمدیریت جریان تولید دانش و سرمایههمایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبیوماس به عنوان منبع انرژی تجدید پذیرهمایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی1389
11دریافت فایل PDF مقالهکود پلت شده دامی و اوره دانش نوین اصلاح الگوی مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزیاولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چهار الگوی مختلف کاشت بر کاهش مصرف علف کش ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در ذرت(zea maizاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
13دریافت فایل PDF مقالهاثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر برخی از صفات بلال، درصد کلنیزاسیون ریشه و عملکرد گیاه ذرت دانهایاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
14دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر سطح فتوسنتز کننده، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت دانه ای در شرایط تنش رطوبتیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
15دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از کود پلت شده دامی و اوره روشی نوین در کاهش مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزی پایداراولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش خشکی و کاربرد ترکیب کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر تعدادی از صفات مورفولوژیک عملکرد و همبستگی بین آنها در گیاه ذرتZea mays L.)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی واستانداردهای کیفی استفاده ازپساب فاضلاب در کشاورزیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ایSC.704 تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ترکیب کودهای فسفر و زیستی در شرایط تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک رشد ذرت دانه ایاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر ترکیب کودزیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و همبستگی شاخص های رشد ذرت در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات سطوح مختلف تنشخشکی بهمنظور تعیین مناسب ترین دور آبیاری ذرت تابستانه در دشت ورامیناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر کیفیت و عملکرد هیبرید های آفتابگرداناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی بحران آب در ایران از منظر شاخص های توسعه پایداراولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کمبود آب بر میزان همبستگی صفات زراعی مؤثر در عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگرداناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری، نیتروژن و فسفر بر روی برخی از شاخص های رشدی ذرتپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مایه تلقیح سویا، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر ویژگیهای رشدی بذور حاصل از تنش کم آبی سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش های بیوشیمیایی هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آبسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آبسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کمبود آب بر میزان همبستگی صفات زراعی مؤثر در عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان روغن و پروفیل اسیدهای چرب هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آبسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
31دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر عملکرد و صفات کمی هیبریدهای آفتابگردانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر شرایط تنش کمبود آبسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش خشکیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
34دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف تنش آبی روی برخی خصوصیات کیفی دانه و خصوصیات زایشی ارقام کلزاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه ای تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کلنیزاسیون ریشه در تلقیح با قارچ میکوریز و باکتریPseudomonas در شرایط تنش خشکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای 704 SCاولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ای SC704 تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکیاولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی واوره وریزمغدی ها بربرخی خصوصیات مرفولوژیک وعملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo Var. S)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بذرروی مراحل رشدوکیفیت ماشک گل خوشه ای درشرایط دیمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کاشت و میزان بذرروی عملکرد و اجزای عملکرد ماشک گل خوشه ای درشرایط دیمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش شوری برجوانه زنی و رشدگیاهچه ارقام خلریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش کمبود آب برغلظت پرولین و عملکرد هیبریدهای آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش کم آبی برعملکردو اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهارهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی براساس توزیع های آماری نرمال لگ نرمال وویبل درتشخیص بذرهیبریدهای آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L.یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرزئولیت و کودنیتروژن برصفات کمی و کیفی کلزا درشرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیرفاصله بین ردیف و کاربرد محلول پاشی متانول برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش اسیدفولیک بر خصوصیات کیفی گندم رقم کویربیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
51دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا (Glycine max) تحت تاثیر سیستم های مختلف شخم (No-Tillage, Min-Tillage) و فواصل مختلف کاشت بوتهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تنش خشکی بر واریته های کلزا (Brassica napus)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شورینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهارهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
55دریافت فایل PDF مقالهاثر آرایش کاشت روی تغییرات ساختار کانوپی ذرت (Zea mays L.) در حضور تاج خروس ریشه قرمز و قیاقدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
56دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
57دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
58دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ساختاری اسیدهای چرب پنج رقم کتان روغنی (Linum usitatissimum L)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
59دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
60دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانودی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی در ذرت تحت شرایط کم آبیاریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانودی اکسیدتیتانیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان رقابتی ارقام نخود دیم در تراکم های مختلف نخود با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی های بر برخی خصوصیات زراعی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo Var. Styriaca)همایش ملی گیاهان دارویی1389
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربرد اسیدفولیک بر عملکرد کمی گندماولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
66دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات زیست محیطی استفاده از کودهای اوره بدون پوشش در بخش کشاوریاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
67دریافت فایل PDF مقالهطراحی و سنتز نانوکودی با قابلیت رهایش آهسته اورهاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
68دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویادومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر همزمان کشت مخلوط و غلظت کاهش یافته ی علف کش بر عملکر دو رقم سویا در رقابت با علف هرزدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
70دریافت فایل PDF مقالهکاربرد هورمون پرایمینگ بر روی بنه و نقش آن بر بهبود خصوصیات گل زعفران (Crocus sativus L)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد بنه زعفران تحت تاثیر پرایمینگ و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود میکروکامپوزیت اوره پلی فنول بر صفات مورفولوژیکی ذرت تحت تنش خشکیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
73دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم و اهمیت کشت پاییزه چغندرقند در ایرانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
74دریافت فایل PDF مقالهجایگاه نوآوری باز در مدیریت تحقیق و توسعه در کشورهمایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری1389
75دریافت فایل PDF مقالهاثرتیمارهای مختلف پوشش دهی بذرکلزا براستقرارگیاهچه تحت شرایط مختلف محیطیاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
76دریافت فایل PDF مقالهاثر روشهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی کلزا بذر در شرایط تنش شوریاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
77دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L)سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح کود کامل مقادیر سوپرجاذب بر صفات رویشی ذرت (.Zea mays L)سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما بر جوانه زنی ارقام کلزا تولیدشده در استان های گلستان مازندرانسومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی اکوتیپ های سیاه دانه (.Nigella Sativa L) در منطقه پاکدشتدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1399
81دریافت فایل PDF مقالهنقش کود ارگانیک و هورمون جیبرلیک اسید بر عملکرد کمی و مورفولو یکی زعفران تحت کشت ایروپونیکاولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و شاخص های رشدی گیاه دارویی سیاهدانهاولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گیاه دارویی سیاهدانهاولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
84دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد سیاهدانهاولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
85دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر میزان پرولین و کلروفیل a، b در اکوتیپ های سیاه دانهشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
86دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر صفات بیوشیمیایی اکوتیپ های سیاه دانهشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
87دریافت فایل PDF مقالهکنترل علف های هرز در مزرعه سیاهدانه(.(Nigellasativa L توسط مالچ های زنده و عملیات بستر کاشتشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
88دریافت فایل PDF مقالهواکنش درصد و سرعت جوانه زنی چهارده توده مختلف سیاهدانه (Nigella sativa L.) به تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
89دریافت فایل PDF مقالهاثر سامانه هیدروژل - اوره کند رها بر خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی جو تحت تنش کم آبیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
90دریافت فایل PDF مقالهاثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره و تنش کم آبی بر برخی پارامترهای فلورسانس کلروفیل، فیزیولوژیک و مورفولوژیک جوشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
91دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ زعفران تحت تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare L.)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
93دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
94دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
95دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر خصوصیات رشدی برخی گیاهان زراعی پاییزه و بهاره وخاک در منطقه تهراننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف علف کش و آرایش کاشت ذرت تحت شرایط رقابت بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک (Zea mays L)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب به عنوان راهکاری مهم در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود زیستی و شیمیای فسفر بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرجاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
100دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرتپنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان مصرف علفکش بر علفهای هرز، مورفولوژی و عملکرد گندمهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
102دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا آن و همبستگی شاخص های رشد ذرت تحت شرایط کم آبیدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمیت و کیفیت اسانس قسمت های مختلف گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
104دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند و شناسایی رقم مقاوم به خشکیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
105دریافت فایل PDF مقالهشناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ایزوله های مختلف باکتری ریزوبیوم فازئولی در لوبیا چیتی و قرمز در منطقه شهرکرداولین همایش ملی حبوبات1384
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشددومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1387
108دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گیاه آمارانت و کینوا جهت پایدار سازی اراضی حاشیه ای در ایراندومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
109دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویادومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
110دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویادهمین کنگره علوم خاک ایران1386
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد هیدروژل پلیمری سوپرجاذب روی کاهش اثرات تنش خشکی در سویا و باکتری ریزوبیوم تحت شرایط گلخانه اینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد هیدروژلهای سوپرجاذب به منظورکاهش تنش خشکی در سویانهمین کنگره علوم خاک ایران1384
113دریافت فایل PDF مقالهرر سیی تأثیرمقادیرمختلف پلیمرسوپر جاذب (TARAWAT A200) و سطوح مختلف تنش خشکی روی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای ( Zea may )نهمین کنگره علوم خاک ایران1384
114دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری روی رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک در منطقه تهراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
115دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک درمنطقه ورامیندومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری1384

Iraj Alah dadi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکش هافصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
3دریافت فایل PDF مقالهویژگی های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبیدوفصلنامه ماشین های کشاورزی1391
4دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر فصلنامه به زراعی کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف های هرز وعملکرد ذرتفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
7دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال های موم برگ ژنوتیپهای جو در پاسخ به تنش خشکی انتهاییفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبزفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
11دریافت فایل PDF مقالهاثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ایدو فصلنامه کشاورزی1382
12دریافت فایل PDF مقالهاثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ایدو فصلنامه کشاورزی1383
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیمدو فصلنامه کشاورزی1385
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه های دختری زعفران درسال اولفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
15دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬فصلنامه به زراعی کشاورزی1397
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca)مجله تولید گیاهان زراعی1395
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای پوشش دهی بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه کلزا و رشد قارچ های بیمارگرفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهاثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش های دمای بالا و پایین و خفتگی ثانویه ناشی از خشکی در ارقام کلزافصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرتفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
22دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی اثر تنش شوری و آبی بر چهارده اکوتیپ گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد زئولیت و کود نیتروژن در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کلزادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی ها بر رشد و شاخص های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriacaمجله پژوهش های تولید گیاهی1394
26دریافت فایل PDF مقالهتغییرات کیفیت بذر و جوانه زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگیمجله پژوهش های تولید گیاهی1399
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان فصلنامه علوم آب و خاک1387
28دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس روی کارایی مصرف کودهای فسفر، وابستگی میکوریزایی و عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبیفصلنامه علوم آب و خاک1392
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید سالیسیلیک و روش های کاربرد بر عملکرد بنه های دختری و خصوصیات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1397
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف کشفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Different Amounts of Pelleted Manure with Urea and Micro Elements on Yield and Seed Quality of Medicinal Plant, Pumpkin (Cucurbita Pepo Var.Styriaca)مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1393
32دریافت فایل PDF مقالهاثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدامجله آب و فاضلاب1388
create: 2 June 2019 - view 1268

Iraj Alah dadi annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords

Support