Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Esmaeil Fallahi

Dr. Esmaeil Fallahi

استاد گروه علوم گیاه ، دانشکده کشاورزی و علوم زندگی و حیات، دانشگاه آیداهو ، شهر مسکو ، ایداهو، ایالات متحده امریکا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179753)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Esmaeil Fallahi

سمتهای علمی و اجرایی Esmaeil Fallahi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
هیات تحریریه

Esmaeil Fallahi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی فعالیت ضداکسایشی در بافتهای میوه انگور و تاثیر سطوح مختلف هرس و تعداد جوانه بر ترکیبات فیتوشیمیایییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنک دستی بر اندازه میوه انار رقم ملس یزدییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوهسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارکان مختلف موافقتنامهی کشاورزی سازمان تجارت جهانی درخصوص بخشکشاورزی ایران با تأکید بر حوزهی دسترسی به بازارکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
5دریافت فایل PDF مقالهچالشهای بخش کشاورزی ایران در فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانیکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نظری و تجربی روشهای حمایت از بخش کشاورزی با تأکید بر روش قیمت اعتباریکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری محصول خردل در شرایط منطقه سیستانکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
9دریافت فایل PDF مقالهاثرات متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر علایم سرمازدگی میوه های پرتقال Citrus sinensis در انبار سردنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصول برنج در بین برنج کاران شهرستان های ساری و قائمشهردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
11دریافت فایل PDF مقالهواکاوی عوامل مؤثر بر عرضه ی محصول برنج استان مازندران در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاودومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه ی تکنولوژی سیستم های آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان ساریدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
13دریافت فایل PDF مقالهالویت بندی سازه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران شهرستان ساری از بیمه ی محصول؛رویکرد تحلیل سلسله مراتبیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری گزارشگری مالی (سود حسابداری) در دوره های قبل و بعد از بحران اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در دوره های رونق و رکود اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
16دریافت فایل PDF مقالهاهمیت استفاده ازتکنیک کشت بافت برای افزایش پتانسیل تولید و تکثیرپایه ی درختان میوهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
17دریافت فایل PDF مقالهموافقتنامهی کشاورزی سازمان تجارت جهانی و تبعات آن بر بخش کشاورزی ایرانششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزیت نسبی و سیاستهای حمایتی کیوی ایرانششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران1386
19دریافت فایل PDF مقالهTraining Future Horticulturists; and an Example for a Leading National Program on Efficient and Modern Apple Production in the USنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394

Esmaeil Fallahi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
2دریافت فایل PDF مقالهارایه ی مدل مدیریت تامین انرژی در ایران براساس معیارهای فنی اقتصادی و زیست محیطیفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1395
3دریافت فایل PDF مقالهالگوی بهینه ی کشت مبتنی بر معیارهای چندگانه ی اقتصادی، منطقه ای و پایداری کشاورزی در شهرستان ساری؛ کاربرد الگوی تلفیقی AHP و برنامه ریزی خطیفصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’فصلنامه به زراعی کشاورزی1394
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشتدوفصلنامه کشاورزی1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایراندوفصلنامه کشاورزی1387
7دریافت فایل PDF مقالهتخصیص آب و نهاده های آلاینده ی محیط‎‎زیست برای تولید گندم در دشت سیدان- فاروقفصلنامه علوم محیطی1394
8دریافت فایل PDF مقالهPaclobutrazol-Induced Biochemical Changes in Pomegranate (Punica granatum L.) cv. ‘Malas Saveh’ under Freezing Stressمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
9دریافت فایل PDF مقالهPhenological Characteristics, Yield, and Fruit Quality of Yellow- Fleshed Nectarines under High Desert Conditions of the Northwestern United States over Five Yearsمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
10دریافت فایل PDF مقالهA Study on the Effect of Auditor Mandatory Rotation on the Audit Quality Improvement in Companies Listed at Tehran Stock Exchangeمجله علمی حسابداری و تحقیقات اقتصاد1392
11دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت باداممجله علوم باغبانی1388
12دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوریمجله علوم باغبانی1388
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین درآمد، هزینه متوسط و قیمت تمام شده تولید گندم در شهرستان مرودشتفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1387
create: 2 June 2019 - view 2511
Support