آقای دکتر Shaahin Hessabi

Dr. Shaahin Hessabi

دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179804)

12
1
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers