شیرکو جعفری | سیویلیکا

دکتر شیرکو جعفری

دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی شیرکو جعفری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری (هیات تحریریه)

مقالات شیرکو جعفری در کنفرانس های داخلی

ارایه راهکارهای مدیریتی جهت حفاظت تالاب انزلی با استفاده از تحلیل SWOT
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
ارزیابی اثرات محیط زیستی فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده ازداده های گوگل ارث ( مطالعه موردی : کرج)
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی تغیرات پوشش طبیعی پارک ملی خجیر با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
تهیه نقشه پوشش/ کاربری سرزمین پارک ملی سرخه حصار
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
مدل سازی روند تغیرات مرز در یاچه ارومیه با روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
بررسی لکگی patchiness در مجموعه حفاظت شده جاجرود
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
بررسی اثر مقیاس بر روی متریکهای سیمای سرزمین
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
بررسی رابطه دو متریک MESH و DIVISION در تحلیل از هم گسیختگی سیمای سرزمین پارک ملی سرخه حصار
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
ارزیابی روند تغییرات کاربری مسکونی در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود)
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
بررسی تیوری مفاهیم، عناصر و مدل های بوم شناسی سیمای سرزمین Landscape Ecology
سال 1394
ارائه شده در سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
استفاده از متریل انذازه مؤثر شبنه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش طبیعی پارک ملیسرخه حصار
سال 1394
ارائه شده در سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

مقالات شیرکو جعفری در ژورنال های داخلی

ارزیابی اثرات محیط زیستی فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند با روش ماتریس
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری
مدل سازی رابطه فضای سبز شهری با آلودگی هوا، صوت و دما با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
ارزیابی تخریب منطقه حفاظت شده جاجرود با استفاده از مدل تخریب سیمای سرزمین
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

طرح های پژوهشی شیرکو جعفری

مطالعات سند ملی آمایش سرزمین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین
سال 1398
ارائه شده در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری