آقای دکتر Khalil Talebi Jahromi

Dr. Khalil Talebi Jahromi

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179974)

5
37
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers