ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Vahid Yavari

Vahid Yavari

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179987)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Vahid Yavari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

سمتهای علمی و اجرایی Vahid Yavari در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Vahid Yavari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات برخی غذاهای موجود بر روی رشد پست لارو میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)ششمین همایش علوم و فنون دریایی1384
2دریافت فایل PDF مقالهتجمع زیستی فلزات سنگین در بافت عضله ماهی صبور (Tenualosa ilisha) رودخانه کارون در ارتباط با برخی مشخصات زیست سنجی (طول استاندارد و وزن کل) و مقایسه آن با استانداردهای جهانیاولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
3دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of Stress Distribution Around the Holes In Multi-fastened Jointsهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش های بین لایه ای در اتصالات مکانیکی د رمواد مرکب لایه ایهمایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک1389
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین همبستگی بین غلظت فلزات (Pb, Cd, Zn and Cu ) در بافت های مختلف صدف خوراکی صخره ای (Saccostrea cucullata ) و رسوبات سطحی منطقه بین جزرومدی بندرلنگهپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت فلزات سنگین (Pb,Zn,Cd and Cu ) در رسوبات سطحی سواحل بندر لنگهپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
7دریافت فایل PDF مقالهتغییرات بار باکتریایی مزوفیل ماهی حلوا سفید Pampus argenteus و ارتباط آن با زمان نگهداری در یخهمایش بین المللی خلیج فارس1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات بار باکتریایی ساکروفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus در طی دوره نگهداری در یخهمایش بین المللی خلیج فارس1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی و بهینه سازی پنل ساندویچی دوخته شده با هسته فوم تحت بارگذاری ضربه ایبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شکست پیشرونده در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های سه بعدی چند راستابیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار هیستولوژیک پناد فیل ماهیان Huso huso پرورشی در آب لب شورششمین همایش سراسری علوم پایه1386
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس ( Penaeus semisulcatus ) و زیر گونه آن: تفاوت قابل توجه براساس COI 16 و یکسانی توالی ها بر اساس S rRNAهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش دما و شوری در ماهیان جوان بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
16دریافت فایل PDF مقالهمروری برجایگزینی پودرماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره های غذایی آبزیاناولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
17دریافت فایل PDF مقالهمروری براثرات منابع پروتئین گیاهی در جیره غذایی بر شاخص های خونی و ایمنی آبزیاناولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
18دریافت فایل PDF مقالهتوجیه اقتصادی جایگزینی پودر ماهی با منبع پروتئین گیاهی سویا و مخمر نانوایی درجیره غذایی ماهی جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyiاولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
19دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش کمبود اکسیژن در ماهیان انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyiاولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
20دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر شاخص های تغذیه ای ماهیان انگشت قدبنی (Mesopotamichthys sharpeyi)اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
21دریافت فایل PDF مقالهتغییرات پارامترهای همولنف میگوی خانواده Penaeidae تحت شوری های متفاوت آباولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مورفومتریک اندام های خارجی و داخلی بچه ماهی شوریده بومی منطقه بوسیف ، سواحل خوزستاناولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه وزن کل بدن به وزن اندام های داخلی(امعاء و احشا) ماهیان جوان صبیتی Sparidentex hasta در خلیج فارساولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
24دریافت فایل PDF مقالهکاربردباکتری انتروکوکوس فاسیوم (Enterococcus faecium) به عنوان یک گونه پروبیوتیک در صنعت پرورش آبزیاناولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
25دریافت فایل PDF مقالهسین بیوتیک ها تحولی در توسعه آبزی پروری پایدار و تولید محصول سالماولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
26دریافت فایل PDF مقالهمروری براهمیت پودر ماهی درمقایسه با دیگر منابع پروتئینی درجیره غذایی ماهیاناولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه طول دستگاه گوارش-وزن و طول کل درماهیان جوان صبیتی Sparidentexhasta)اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1393
28دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت تغذیه در مزارع پرورش میگو چویبده آباداندومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات پساب مزارع پرورش آبزیان بر اکوسیستم آبیدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیاست های متفاوت غذادهی روزانه بر نرخ بازماندگی و میزان تولیدات میگوی پاسفید غربی Litopenaeus vannaemiدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
31دریافت فایل PDF مقالهسنجش کیفیت پست لاروهای میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei تولید شده در برخی کارگاه های تکثیر در منطقه چویبده آبادان با استفاده از تست های شوری و فرمالیندومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیتاولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)1395
33دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه هااولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)1395
34دریافت فایل PDF مقالهعوامل آلاینده ی استخرهای پرورش آبزیاندومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1396
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی فاکتورهای کیفیت آب و بار مواد آلی در استخرهای کپور ماهیان پرورشی در فصل بهار و زمستاندومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی درک ذینفعان از اثرات استخراج معدن و مسیولیت اجتماعی شرکت هاسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
37دریافت فایل PDF مقالهاثرات هماتولوژیک استفاده از سیر به عنوان مکمل غذایی در ماهی کپور معمولیکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
39دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری مسیولیت اجتماعی شرکت ها و تحلیل مقایسه ای بخش های مالی و توریستی کشورهای G8سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
40دریافت فایل PDF مقالهمسیولیت اجتماعی شرکت ها و مالیات بندیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بازارگرایی و مسیولیت اجتماعی شرکت بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان اردبیلسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
42دریافت فایل PDF مقالهحسابداری مدیریت به سمت دیجیتال شدن پیش می رود: آیا این جابه جایی و پیشرفت عاقلانه تر می باشد سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هیستوشیمی هیستولوژی بافت کبد ماهی شانک زرد باله Acnthopagrus latus تغذیه شده از غذای فرموله طبیعیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهتغییر پذیری شاخص های رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) جوان تحت تاثیر میزان کربوهیدرات چربی جیرهشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین محدوده کشندگی اوژنول بر روی ماهی بنی (Barbus sharpie)شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کاربرد روش امپدانس در تشخیص سریع بار باکتریایی مزوفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) نگهداری شده دریخشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهتغییرات ازت فرار کل (TVN) در ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) طی دوره نگهداری دریخشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
48دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسه ای بار باکتریایی ساکروفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) نگهداری شده در یخ به روش های کشت سطحی امپدانسشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر طول و وزن روده ماهی بنی انگشت قد (Mesopotamichthys sharpeyi)دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
50دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغذیه ای عصاره گیاه یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد آنزیم های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقلام تعهدی بر روی ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تولیدشده در برخی ازکارگاه های تکثیر در منطقه چوئبده آبادانچهارمین همایش ملی میگوی ایران1397
53دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر آنزیم های آنتی اکسیدانتی میگوی پاسفیدغربی (Litopenaeus vannamei)چهارمین همایش ملی میگوی ایران1397
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شدت های نوری مختلف بر شاخص های رشد و بازماندگی میگوی جوان پاسفید غربی ( Litopenaeus (vannameiچهارمین همایش ملی میگوی ایران1397
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم پرورشی بایوفلاک بر بیان ژن های بافت عضله میگوی سفید غربی ( Litopenaeus (vannamei با استفاده از راهکار پروتئومیکسچهارمین همایش ملی میگوی ایران1397
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات زیستی گونه های دورریز صید تجاری ترال میگو در صیدگاه لیفه در آب های ساحلی خوزستانکنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی1398

Vahid Yavari Journal Papers

create: 2June2019 - view 328

Vahid Yavari annual papers published chart

Contact informations


Share

Support