ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hamid Rohani

Hamid Rohani

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180026)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Rohani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Rohani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Hamid Rohani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملیات آبخیزداری و تغذیه مصنوعی بر احیاء قنوات مطالعه موردی: منطقه دشت کاشمر - استان خراسانکنفرانس بین المللی قنات1384
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تولید علوفه گونه های مرتعی چندساله براساس رابطه همبستگی قطر و ارتفاع گیاه با وزن آندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان انتقال بذرزاد گونه Fusarium oxysporim f.sp. Cepea عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در استانهای خراسان شمالی و رضویدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
4دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژِنتیکی و فیلوژنی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی بر اساس توالی های نوکلئوتیدی 28SrRNA(partial)ITS1, 5.85rRNA, ITS2اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
5دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن افکتور SIX1 در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Lycopercisiدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ایزوله های مختلف از قارچ Trichoderma harzianum بر روی صفات رشدی نشاء کاهو (Lacttuva sativa) در شرایط کشت بدون خاکاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر میزان کلرفیل و تجمع نیترات بر روی دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سیستم کشت بدون خاکاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی مولکولی قارچهای مولد سلولاز از جنگل های شمال ایران و بررسی فعالیت سلولازی آنهاسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
11دریافت فایل PDF مقالهاثر ترشحات خارج سلولی قارچ تریکودرما بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان گوسیپول عصاره ریشهچه پنبهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهآنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروسM سیبزمینیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری واکنش زنجیرهای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوسهای مهم ذرتاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهآنالیزمولکولی و توالی یابی گونهAphelenchus avenae (Nematodae: Aphelenchidae)از ایران و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنهD2-D3 ژن28SrDNAاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونههای مهم آسپرژیلوساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلیDNAجدایههایFusarium oxysporum f.sp. Niveum با نشانگر RAPD در استان خراسان رضویاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل پژمردگی آوندی هندوانه با نشانگرISSR در استان خراسان رضویاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدیاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اپیتوپهای افکتور پراکسیردوکسین در نماتد Globodera rostochiensisهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma spp و باکتریBacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanicaاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های تریکودرمای آنتاگونیست برعلیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه پنبههمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395

Hamid Rohani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های .Bacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگیدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1392
2دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. Tritici عامل بیماری پاخوره گندم دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس های فلورسنتدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهنسب شناسی ژنی برای قطعه توالی های افتراقی بیان شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه شدن اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه فرنگی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. cicerisدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهگونه هایی از بالاخانواده (Rhabditida: Nematoda (Aphelenchoidea مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبیفصلنامه حفاظت گیاهان1395
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1389
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از استان های خراسان شمالی و رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatumفصلنامه حفاظت گیاهان1389
12دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1390
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماری زایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1390
14دریافت فایل PDF مقالهتشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. triticiفصلنامه حفاظت گیاهان1390
15دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1390
16دریافت فایل PDF مقالهتشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1390
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعهفصلنامه حفاظت گیاهان1391
19دریافت فایل PDF مقالهردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1- کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندمفصلنامه حفاظت گیاهان1391
20دریافت فایل PDF مقالهگونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف های هرز مهم مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1391
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1391
23دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس های فلورسنت و قابلیت آنها در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. triticiفصلنامه حفاظت گیاهان1391
24دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های دفاعی پنبه به گونه های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solaniفصلنامه حفاظت گیاهان1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزاییGlomus fasciculatum وPseudomonas fluorescens درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokinianaفصلنامه حفاظت گیاهان1392
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1392
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استان های خراسان شمالی و رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1392
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانهفصلنامه حفاظت گیاهان1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچ های مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)فصلنامه حفاظت گیاهان1392
30دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Cicerisفصلنامه حفاظت گیاهان1392
31دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری حومه مشهدفصلنامه حفاظت گیاهان1393
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگی اسانس های موسیر، مریم گلی و کرفس کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن هافصلنامه حفاظت گیاهان1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت نماتدکشی اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
34دریافت فایل PDF مقالهکارایی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص های رشدی گیاه گوجه فرنگیفصلنامه حفاظت گیاهان1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanicaفصلنامه حفاظت گیاهان1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان های بین ژنی (ITS)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
37دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی فراوانی ویروس های M و S سیب زمینی دربرخی استان های ایرانفصلنامه حفاظت گیاهان1394
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های جنس (Nematoda:Aphelenchoididae) Aphelenchoides Fischer, 1849 جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندمدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1395
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه چه چغندرقند به وسیله جدایه هایی از Trichoderma harzianum Rifaiدوفصلنامه چغندرقند1384
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1383
45دریافت فایل PDF مقالهشناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیهفصلنامه حفاظت گیاهان1398
create: 2 June 2019 - view 932

Hamid Rohani annual papers published chart

Contact informations


Share

Support