جهانگیر عابدی کوپایی | سیویلیکا

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان
تلفن
03133913433

سمتهای علمی و اجرایی جهانگیر عابدی کوپایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی اصفهان (عضو هیات علمی)
  • دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (نائب رئیس کنفرانس)
  • اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها (دبیر کنفرانس)
  • فصلنامه علوم آب و خاک (سردبیر)

مقالات جهانگیر عابدی کوپایی در کنفرانس های داخلی

برآورد پتانسیل آلایندگی لندفیل اصفهان با استفاده از مدل HELP
سال 1383
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران
مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه اطراف تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان
سال 1380
ارائه شده در سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی اطراف جایگاه لندفیل لصفهان
سال 1384
ارائه شده در پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
کاربرد هیپراکیمولاتورها در بهسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین
سال 1380
ارائه شده در نخستین کنفرانس بهسازی زمین
بررسی تغییرات آب قابل استفاده خاکهای مختلف در اثر افزودن هیدروژل و کمپوست
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از روش AHP
سال 1384
ارائه شده در سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
مکان یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی منابع آب زیر زمینی از طریق RS و GIS
سال 1383
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
تأثیر جمعیت میکروبی بر گیاه پالایی خاکهای آلوده نفتی با استفاده از آگروپایرون، لولیوم، پوکسینلیا و فسکیو
سال 1385
ارائه شده در همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل
سال 1385
ارائه شده در همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
بررسی کیفیت شیمیایی آب چاه¬های تأمین آب شرب فلمن در اصفهان
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
ارزیابی کارایی روش گیاه پالایشی به منظورآلودگی از خاکهای آلوده به نفت خام
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل RETC ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمال شرق اصفهان
سال 1385
ارائه شده در دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
USE OF QANAT WATER FOR IRRIGATION OF INSIDE HOME LANDSCAPE IN KOUHPAYEH REGION IN CENTRAL IRAN
سال 1386
ارائه شده در سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی
کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
سال 1385
ارائه شده در اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
تاثیر نانو ذرات RHA در بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سازه های آبی
سال 1385
ارائه شده در اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
بررسی کیفیت شیمیایی برخی از زهکش های ورودی به زاینده رود
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی کیفیت شیمیایی برخی از زهکشهای ورودی به زایندهرود
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی امکان آلودگی آب رودخانه زاینده رود و برخی ازچاه های فلمن به دیازینون
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره
سال 1386
ارائه شده در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
تاثیر توام پساب شهری و سوپرجاذب در رشد گونه قره داغ (Nitraria schoberi)
سال 1386
ارائه شده در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
بهترین روش تعیین ضریب تشت تبخیر کلاس A در تخمین تبخیر و تعرق روزانه در منطقه اصفهان
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
مقایسه تبخیر وتعرق مرجع در درون و بیرون گلخانه شیشه ای
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
مقایسه چند روش محاسباتی در تخمین نیاز آبی در گلخانه
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
بررسی توان خوپالایی رودخانه زاینده رود
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
تاثیر برهمکنش کود اوره و زئولیت بر کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی
سال 1386
ارائه شده در یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
بهبود کیفیت آب شور با استفاده از فیلتر شنی حاوی ذرات بقایای گیاهی
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
بررسی تغییرات کیفیت آبهای زیرزمینی مورد مصرف فضای سبز شهراصفهان در مدت یک دهه
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق سطح مرجع با داده های میکرولایسیمتری در منطقه اصفهان
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تعیین ضریب تشت کاهش یافته و کلاس A به منظور تخمین نیاز آبی در گلخانه
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت همدان- بهار تحت الگوهای مختلف کشت
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
استفاده از مدیریت خشکی در کاهش آب مورد نیاز فضای سبز
سال 1387
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
Enhancement of the number of days to the onset of PWP in soils amended with zeolite
سال 1387
ارائه شده در همایش بین المللی ژئولیت ایران
بررسی روند کیفیت شیمیایی آب رودخانه زاینده‌رود در طی بیش از یک دهه
سال 1388
ارائه شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
بررسی روند تجزیه آلاینده های نفتی خاک با استفاده از مدل های سینتیک
سال 1388
ارائه شده در سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تاثیر لندفیل مشهد بر آلودگی منابع آب زیرزمینی
سال 1380
ارائه شده در چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
اصلاح الگوی مصرف آب در فضای سبز شهری
سال 1388
ارائه شده در همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
The effect of ionic strength on the ammonium adsorption and desorption by Semnan clinoptilolite zeolite
سال 1389
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
بررسی سناریوهای مختلف مدیریتی به منظور کاهش آبشویی نیترات با استفاده از مدل SWAT
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
استفاده از آبهای بازیافتی در طرحهای بیابانزدایی
سال 1387
ارائه شده در اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
کاربرد آبهای بازیافتی در فضای سبز
سال 1387
ارائه شده در اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
مقایسه میزان مصرف آب در روشهای معمول آبیاری و گلخانهای
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
ارزیابی استفاده از تشتهای تبخیر در شرایط گلخانه
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
کشت های گلخانه ای راهی برای افزایش کارایی مصرف آب
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار سبز در گلخانه شیشهای با استفاده از میکرولایسیمتر
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
لزوم برنامه ریزی هدفمند برای کاربرد پساب تصفیه شده بعنوان منبع آب رو به رشد در تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی کشور
سال 1389
ارائه شده در دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
بررسی عملکرد فیلتر حاوی تراشه های لاستیکی در کاهش EC ابهای نامتعارف
سال 1389
ارائه شده در دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
راندمان کاربرد آب در آبیاری نواری تحت تأثیر پارامترهای مختلف
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
کاربرد معادلات نفوذ فیلیپ و کوستیاکف- لوئیس در ارزیابی آبیاری شیاری
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
تاثیر افزودن پلیمر استاکوزرب بر آب قابل استفاده خاکهای مختلف
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
بررسی استفاده از نانوذرات نی بامبو در بهبود خصوصیات مهندسی سازه های ابی
سال 1388
ارائه شده در سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
ارائه یک روش ساده در تعیین هدایت هیدرولیکی و ضریب پخشیدگی غیراشباع نمونه های دست نخورده خاک
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
ارزیابی استراتژی های مختلف کشت گندم و ذرت با نرم افزارDSSAT (مطالعه موردی: منطقه کبوترآباد اصفهان)
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
مدلسازی برآورد نیاز ابی گیاه در خاکهای الوده به فلز سنگین
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشههای لاستیکدر زهکشهای زیرزمینی
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تخمین مؤلفههای منابع آب حوضه آبریز همدان- بهاربا استفاده از مدل SWAT
سال 1389
ارائه شده در نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
مدیریت آب مصرفی گیاهان زینتی در فضای سبز شهری
سال 1389
ارائه شده در نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
ارزیابی اثر احداث شهرک بهارستان اصفهان بر آلودگی منابع آب زیرزمینی
سال 1389
ارائه شده در نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
بررسی روند پارامترهای هواشناسی در چند منطقه از ایران
سال 1386
ارائه شده در کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
استفاده از هماتیت و سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان در سیستم تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده به منظور حذف فلزات سنگین
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
ارائه مدلی برای برآورد زمان پالایش فلزات سنگین از خاک
سال 1390
ارائه شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی
سال 1386
ارائه شده در اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و اثر آن بر بیابانزدایی
سال 1388
ارائه شده در دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
مروری بر تحقیقات انجام شده درباره آب مجازی در جهان و ایران
سال 1388
ارائه شده در دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
برآورد دمای روزانه خاک از دمای روزانه هوا در ایستگاههای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد
سال 1388
ارائه شده در دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
کاربرد فناوری نانو در مهندسی آب
سال 1388
ارائه شده در دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
مکانیابی اجرای طرح تغذیه مصنوعی در منطقه فشارک اصفهان با استفاده از ArcGIS
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
کاهش میزان کدورت روانابهای شهری با استفاده از بتن متخلخل جاذب
سال 1391
ارائه شده در همایش ملی جریان و آلودگی آب
اثر کابرد زئولیت برجذب کادمیم توسط گیاه اسفناج تحت تیمار پساب
سال 1391
ارائه شده در همایش ملی جریان و آلودگی آب
بررسی میزان کاهش شوری زهآب کشاورزی توسط فیلترهای شنی حاوی مواد آلی و معدنی
سال 1391
ارائه شده در کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
بررسی تغییرات سطح ایستابی در دشت نجف آباد
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
استفاده اززئولیت درسیستم تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده به منظور حذف فلزات سنگین
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور توسط جاذب معدنی اصلاح شده
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور با استفاده از جاذب آلی اصلاح شده
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی مناطقی ازشهراصفهان
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
کاهش COD روانابهای شهری با استفاده ازبتن متخلخل
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
افزایش کارآیی مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ای
سال 1381
ارائه شده در پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
کاربرد فن گیاه پالایشی در بهسازی خاکهای آلوده به کارمیوم
سال 1381
ارائه شده در پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک
سال 1381
ارائه شده در پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی روند زمانی تبخیر- تعرق گیاه مرجع برآورد شده به روش هارگریوز- سامانی در ماه های گرم و سرد سال در استان فارس
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تصفیه آب آلوده با استفاده ازبتن متخلخل درشرایط اضطراری
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب
مکان یابی طرح تغذیه مصنوعی در منطقه سگزی اصفهان با استفاده ازArcGIS
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب
مکانیابی اجرای طرح تغذیه مصنوعی در منطقهی علویجه با استفاده از نرم افزارGIS
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب
مکانیابی محل دفن زبالههای شهری منطقه علویجه اصفهان با استفاده ازنرم افزارArcGIS
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی نانو ذرات لاستیک
سال 1392
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی بهبود دوام بتن حاوی خاکسترمخروط کاج درمحیط سولفات منیزیوم
سال 1392
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
معرفی کاربردی جدید ازبتن متخلخل درمهندسی محیط زیست
سال 1392
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
از ارزیابی اکولوژی سیمای سرزمین تاارزیابی منظردر طراحی محیط
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
بزرسی توانایی سه گیاه تره تیزک، کاهو و گوجه فرنگی در جذب کادمیوم
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی بتن متخلخل
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
ضرورت ایجاد سیستم حسابداری اقتصادی زیست محیطی آب در مدیریت یکپارچه منابع آب کشور
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
حذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعی
سال 1392
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
ارزیابی بهبود مقاومت کششی بتن با استفاده از خاکستر پسماندهای مخروط کاج
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از بتن متخلخل
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
استفاده از سنگ فرش بتنی متخلخل، راهکاری نوین برای مهار و بهره برداری از سیلاب-های شهری
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
بررسی توانایی سه گیاه شاهی، شلغم و کلم بروکلی در جذب روی
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
River Water Quality Zoning with C- means Clustering A case study: the quality of Zayandehroud River
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
بررسی زمان ماند هیدرولیکی فرآیند A2O به منظور حذف مواد آلی از فاضلاب صنعتی (صنایع فلز) در مقیاس پایلوت
سال 1392
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
بررسی روند دما و رطوبت بیشینه و کمینه در مقیاس فصلی و سالانه در اقلیم های متفاوت ایران
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
بررسی تاثیر و میزان بارش موثر بر نیاز آبی گندم دیم در سه نوع اقلیم در استان اصفهان
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
مطالعه و بررسی روشAAO به منظور حذف فسفر از فاضلابهای صنعتی
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
جذب سرب از محیط آبی بوسیله کربن فعال زیستی
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات ازمحیط محلول
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
بررسی تأثیر آهک هیدراته بر مقاومت فشاری خاکهای رسی در حالت های خشک و اشباع
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تحلیل روش های مختلف بازسازی پارامترهای هواشناسی رطوبت و سرعت باد در اقلیم معتدل مرطوب(مطالعه موردی:رشت)
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
اثر کاربرد پامیس بر انتقال کادمیم به گیاه اسفناج تحت آبیاری با پساب
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
کاربرد فیلترهای حاوی شن، زئولیت و مواد آلی برای کاهش میزان هدایت الکتریکی زه آب کشاورزی
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
بررسی تاثیر آبیاری با پساب و کودحیوانی برعملکرد کمی خرما
سال 1391
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
new ideas in the management of water resources pollution
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
شناسایی چالشها و کمبودهای آماری در پیاده سازی سیستم حسابداریاقتصادی - زیست محیطی آب
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
پتانسیل کاربرد گیاه پالایی در تصفیه پساب صنعتی
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی:آبخوان دشت قروه
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و ArcGIS در شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار در استان اصفهان
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
برآورد رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز شهری با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر اصفهان)
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مدلسازی مدیریت آب آبیاری در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستم های زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
کنترل آلودگی آبهای زیرزمینی توسط میکروکپسوله کردن آفت کش ها
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ارزیابی تأثیر بیوچار حاصل از کنجاله کلزا، باگاس و سبوس برنج روی ظرفیت نگهداشت آب خاک لوم شنی
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما و تبخیر از مخازن آزاد در اصفهان
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
اثر کاربرد سه نوع سوپر جاذب پلیمری بر عملکرد تولید و شاخص های رشد گیاه زعفران (.Crocus sativus L) و کارآیی مصرف آب
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی از طریق کنترل رواناب ها (مطالعه موردی دشت قروه- کردستان)
سال 1395
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
تحلیل آماری وتعیین اطلس احتمال وقوع یخبندان با استفاده از آمار هواشناسی (مطالعه موردی : ایستگاه های منتخب استان اصفهان)
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
تعیین حریم کیفی چاه های شرب آبخوان دامنه داران با استفاده از مدل WhAEM2000
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
بررسی آسیبپذیری آبخوان دامنه داران با استفاده از شاخصDRASTIC
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
استفاده از رواناب شهری در فضای سبز به منظور کاهش فشار بر منابع آب شرب و بهداشت مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
حذف فلزات سنگین کادمیم، سرب و نیکل از محلول آبی به وسیله بیوچار حاصل از باگاس و ضایعات حاصل از هرس درختان
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
تعیین نحوه پخش و انتقال آلاینده ها به آب های زیر زمینی دشت نجف آباد با استفاده از نرم افزار MODFLOW
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
بررسی تولید انرژی پاک از وسایل شهر بازی
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
بررسی دقت مدل های مختلف منحنی مشخصه آب خاک در بافت های متفاوت
سال 1396
ارائه شده در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
بررسی حرکت سدیم و کلر در شرایط زهکشی خشک یک خاک لومی تحت کاشت گیاه جو
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
مقایسه عملکرد ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای_نواری و بارانی
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بررسی تاثیر اندازه ذرات و درصد زیولیت طبیعی بر رشد رویشی و عملکرد گیاه گندم در شرایط آبیاری با پساب شهری
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
اثر زیولیت های اصلاح شده با سورفکتانت بر عملکرد گیاه گندم با استفاده از ستون خاک در آبیاری با پساب
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
شکست در پی موفقیت: انتقال آب راهکاری برای مدیریت بحران آب
سال 1397
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
بهبود کیفیت آبشور به روش زیست پالایی با استفاده از رویکرد سیستم های تصفیه ای شناور
سال 1397
ارائه شده در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
تصفیه شیرابه لندفیل اصفهان به روش گیاه پالایی به منظور استفاده در فضای سبز
سال 1397
ارائه شده در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
بررسی پتانسیل گیاه وتیور گراس برای کاهش شوری زه آب های کشاورزی
سال 1397
ارائه شده در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
تغذیه مصنوعی آبخوان به وسیله پساب تصفیه شده با استفاده از GIS در حوزه آبخیز دشت برخوار اصفهان
سال 1397
ارائه شده در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
ارزیابی عملکرد بیوچار وتیور در کاهش نیترات آب
سال 1398
ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
آبیاری چگالشی، روشی جهت استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی ایران
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روشهای نگهداری آب در خاک- تاثیر سوپر جاذب پلیمری استاکوزورب و کود دامی برعملکرد زعفران در یک خاک شن لومی در منطقه نیمه خشک
سال 1398
ارائه شده در شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
بهبود کیفیت آب شور با استفاده از روش گیاه پالایی توسط گیاهان شورپسند
سال 1399
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
بررسی كارایی گیاه پالایی گونه سلمكی(Atriplex)در محیط گلخانه جهت پاكسازی آب های شور
سال 1399
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
مروری بر تأثیر پوشش های شناور بر کاهش تبخیر از مخازن روباز ذخیره آب
سال 1399
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
روش های بازیافت آب نامتعارف توسط آب شیری نکن های خورشیدی و کاربرد این سیستم ها در کشت گلخانه ای
سال 1399
ارائه شده در سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
انتخاب بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر و محاسبه حجم تبخیر سالانه سد زاینده رود
سال 1400
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی و خروجی دستگاه های دیالیز و مقایسه آن با استانداردهای AAMI وEPH (مطالعه موردی: بیمارستان شهید بهشتی قروه)
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
واسنجی و ارزیابی مدل های نفوذ آب در بافت های مختلف خاک
سال 1400
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
بررسی تاثیر زهکشی خشک بر برخی شاخص های کیفیت محلول خاک با استفاده از یک مدل فیزیکی
سال 1397
ارائه شده در کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته

مقالات جهانگیر عابدی کوپایی در ژورنال های داخلی

بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری
سال 1387
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
مطالعه تشابه و خوشه بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه
سال 1389
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک
سال 1389
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD
سال 1389
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
بررسی مدل های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله های انتقال نفت توسط ری گراس
سال 1393
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
ارزیابی اثر کاربرد پلیمرهای ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک
سال 1383
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تاثیر شوری آب منفذی بر ویژگیهای مکانیکی خاک رسی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
Evaluation of Softening of Clayey Soil Stabilized with Sewage Sludge Ash and Lime
سال 1397
ارائه شده در ژورنال مهندسی عمران
مدل سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو
سال 1397
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل
سال 1396
ارائه شده در نشریه مهندسی سازه و ساخت
بهبود خاصیت عایق بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه
سال 1396
ارائه شده در نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط
بهبود کیفیت شیرابه محل دفن پسماند شهر اصفهان به روش گیاه‌پالایی با استفاده از گیاهان وتیور و نی به‌منظور استفاده در آبیاری فضای سبز
سال 1399
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه‌های دیالیز بیمارستان شهید بهشتی قروه
سال 1399
ارائه شده در مجله علوم پزشکی زانکو
اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تخمین تبخیر و تعرق از پروفیل خاک در حضور مالچ های چوبی، سنگی و تراشه های لاستیکی به روش سطح شار صفر
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
ارزیابی صحرایی عملکرد معادلات جریان همگام زهکشی در کشت و صنعت نیشکر خوزستان
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تعیین حریم رودخانه زایندهرود با استفاده از نرمافزارهای ArcGIS، HEC-RAS و برنامه جانبی HEC-GeoRAS
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
مدلسازی مدیریت کوددهی نیتروژن در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستمهای زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
اثر زئولیت بر جذب کادمیم در گیاه اسفناج در شرایط آبیاری با پساب
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
آشکارسازی روند تغییرات متغیرهای هیدرو- اقلیمی حوضه نکارود با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
ارزیابی دوام و پایداری خاک های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت سازه های آبی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
برآورد ضرایب هیدرودینامیک منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیزکوهپایه- سگزی با استفاده از مدلMODFLOW
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تاثیر افزودن پامیس، پرلیت و میکروسیلیس بر ویژگی های مکانیکی خاک های گچی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
بهبود کیفیت پساب فاضلاب شهری با استفاده از بتن متخلخل برای آبیاری
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
اثر تنش آبی و آفات بر عملکرد لوبیای چشم بلبلی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تخمین پارامترهای مدل LEACHN در دو حالت کاربرد اصلاح کننده زئولیت و عدم کاربرد آن
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تاثیر رژیم های آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا بر کارایی زراعی مصرف آب محصول کنجد
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تاثیر توام تنش آبی و آفات بر عملکرد ذرت
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
امکان کاربرد برگ سدر و خاکستر آن برای جداسازی کادمیم از آب به وسیله فرآیند جذب سطحی ناپیوسته
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
فرآیند تبادل آنیونی به منظور حذف نیترات و رهاسازی آن با استفاده از زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشه های لاستیک در پوشش زه کش های زیرزمینی
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تصفیه آب های آلوده به نیترات با استفاده از میکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نیشکر
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
کاربرد مدل های سری زمانی به منظور تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده در راستای مدیریت منابع آب
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
ارزیابی مدل نرم افزاری SEEP/W در برآورد میزان نشت آب از کانال های خاکی (مطالعه موردی شبکه آبیاری زاینده رود)
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
مطالعه کیفیت شیمیایی و آلودگی آب زاینده رود در بالادست به دیازینون و توان خودپالایی آن
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تخمین
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی های خاک در منطقه سیستان
سال 1385
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای
سال 1383
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
بررسی ویژگی های مکانیکی پوشش بتنی کانال های آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفاته
سال 1382
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
مدل سازی زمان پالایش نیکل از خاک آلوده
سال 1393
ارائه شده در نشریه آبیاری و زهکشی ایران
تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر ویژگی های مکانیکی ماسه بادی
سال 1394
ارائه شده در نشریه آبیاری و زهکشی ایران
اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری
سال 1397
ارائه شده در نشریه آبیاری و زهکشی ایران
اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی های خاک در منطقه سیستان
سال 1385
ارائه شده در دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
تاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای
سال 1383
ارائه شده در دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
بررسی ویژگی های مکانیکی پوشش بتنی کانال های آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفاته
سال 1382
ارائه شده در دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدیریت آب و آبیاری
اثر زئولیت های طبیعی و اصلاح شده با سورفکتانت بر عملکرد کمی و کیفی گندم در آبیاری با پساب
سال 1399
ارائه شده در مجله پژوهش آب ایران
حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور با استفاده از جاذب های اصلاح شده
سال 1392
ارائه شده در مجله پژوهش آب ایران
تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک به کمک شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه آب و خاک
مدیریت تلفیقی آب و کود نیتروژن در مزارع نیشکر دارای سیستم های زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل سازی با رویکرد پویایی سیستم
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
ارزیابی عملکرد مدل های ANFIS و ANFIS-PSO در برآورد خصوصیات پرش هیدرولیکی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
اثرات تغییر اقلیم بر احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره (مطالعه موردی: اصفهان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
برآورد نرخ صعود موئینگی فصلی و ارتباط آن با تبخیر و تعرق و روند شور شدن خاک در منطقه خوزستان
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
روش جدیدی برای اندازه‎ ‎گیری میزان نفوذپذیری و خاصیت عایق‎ ‎بندی مصالح خاکی در مقابل رطوبت و بارندگی در محوطه‎ ‎های باستانی و بناهای تاریخی
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی
بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینه دمای هوا در شهر اصفهان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مدیریت آب و آبیاری
جذب کادمیوم توسط سه گیاه شاهی، کاهو و گوجه فرنگی در خاک آلوده به کادمیوم
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه روابط خاک و گیاه
تاثیر افزودن پامیس و بنتونیت به بستر کشت خاک اره بر صفات رویشی فلفل دلمه ای گلخانه ای
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه روابط خاک و گیاه
اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده بر رشد گیاه قره داغ تحت شرایط گلخانه
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه روابط خاک و گیاه
ارزیابی استفاده از تشت های تبخیر در محیط گلخانه
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه روابط خاک و گیاه
اندازه گیری و مدل سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه روابط خاک و گیاه
برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده های سند ملی آب
سال 1397
ارائه شده در پژوهش آب در کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم آباد
سال 1397
ارائه شده در پژوهش آب در کشاورزی
اثر زئولیت های طبیعی و اصلاح شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری
سال 1397
ارائه شده در پژوهش آب در کشاورزی
بررسی عملکرد تالاب مصنوعی ترکیبی با بستر پامیس و گیاه وتیور در تصفیه پساب شهری
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
تاثیر مدت زمان عمل آوری ملات سنتی کاهگل بر مقاومت فشاری و کششی آن
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مسکن و محیط روستا
بهبود کیفیت زهآبهای شور به روش گیاه پالایی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب
بررسی امکان استفاده از گیاه آزولا انزلی و عدسک آبی در کاهش هدررفت آب از سطوح آزاد آب و به عنوان کود سبز در مزارع
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و WLC (دشت قروه-کردستان)
سال 1401
ارائه شده در مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران
استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی
سال 1393
ارائه شده در مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

طرح های پژوهشی جهانگیر عابدی کوپایی

ارزیابی و تعیین راندمان های آبیاری در شبکه های آبیاری سنتی و مدرن استان اصفهان
سال 1394
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی