خانم دکتر Golnaz Jozanikohan

Dr. Golnaz Jozanikohan

Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180091)

18
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers