آقای soroush Maghsoudy

soroush Maghsoudy

PhD of Mining Engineering-University of Tehran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180092)

13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers