سروش مقصودی | سیویلیکا

سروش مقصودی

PhD of Mining Engineering-University of Tehran

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سروش مقصودی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین (مدیر اجرایی)

مقالات سروش مقصودی در کنفرانس های داخلی

بررسی اکتشافی پتانسیل های معدنی مس و آهن ورقه 1:100000 ماهرود با استفاده از پردازش تصویر داده های سنجش از دور
سال 1390
ارائه شده در پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تغییرات جرم عناصر در دگرسانی های هیدرو ترمال کانسار مس- طلای دالی به روش ایزوکن (Grant)
سال 1391
ارائه شده در چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
مقایسه برآورد غلظت نیترات در آبخوان دشت اراک با استفاده از روش های شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره محلی
سال 1391
ارائه شده در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مقایسه روش تحلیل مولفه های اصلی و هندسه فرکتال به منظور تفکیک زون پتاسیک، مطالعه موردی بر روی کانسار مس- طلای دالی
سال 1391
ارائه شده در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تفکیک آلتراسیونهای کانسار مس-طلا پورفیری دالی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تفکیک زون سولفید- اکسید در ناحیه ی انتقال کانسار مس- طلا پورفیری دالی به روش آنالیز تمایز
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
سدهای زیرزمینی و فناوری NBT، راه کارهای نوین در کاهش آلودگی های زیست محیطی معادن
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
بازیافت آب فرایندی کارخانه زغالشویی البرز مرکزی برای مصرف مجدد در فرآیند زغالشویی
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
انتخاب سیستمهای بهینه پاکسازی در معادن و صنایع معدنی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی مونت کارلو (MAHP)
سال 1393
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
اخلاق محیط زیست و اخلاق انسان محور: جستاری در اصول و مبانی اخلاق زیست محیطی
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
ارزیابی پتانسیل خطرپذیری فلزات سنگین در خاک های اطراف محدوده کارخانه ذوب و پالایش مس خاتون آباد با استفاده از انواع شاخص های آلودگی
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

مقالات سروش مقصودی در ژورنال های داخلی

بررسی اصول و مبانی اخلاق زمین به عنوان شاخه ای نوظهور در اخلاق حرفه ای و ضرورت توجه به آموزش آن
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران