آقای Mehdi Azadi

Mehdi Azadi

Geological Survey of Iran, Mashhad

Researcher ID: (180094)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران