محمد مبین زاده | سیویلیکا

محمد مبین زاده

گروه علوم مدیریت و اقتصاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمد مبین زاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمد مبین زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران (عضو هیات علمی)