ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Abdolhossein Dalimi Asl

Abdolhossein Dalimi Asl

گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180194)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Abdolhossein Dalimi Asl در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

سمتهای علمی و اجرایی Abdolhossein Dalimi Asl در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Abdolhossein Dalimi Asl Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی تک یاخته آکانتامبا ازز خاک تهرانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازپساب کارخانه نشاسته برای تولید حشره کش میکروبی توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیسچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو و کرم بزرگ موم خوارGalleria melonellaششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهکنترل لارو کولکس پیپینس با استفاده ازحشره کش میکروبی جدیدتولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاستهاولین همایش ملی علوم زیستی1391
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیکنفرانس علوم و فناوری نانو1393
6دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ مولکولی ژن های KMP-II ، پروتئین شوک حرارتی NT-Gp96 و فیوژن NT-Gp96- KMP-II در پلاسمید بیان یوکاریوتی pcDNA3.1(-) جهت ساخت واکسنی بر علیه لیشمانیازیس احشاییهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گونه های سارکوسیستیس در بز شترهای ذبح شده در کشتارگاه تهران قزوین با روش ملکولی( PCR)شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراریزبینی کیست های ماکروسکوپیک گونه های سارکوسیستیس گوسفندان ذبح شده درکشتارگاه زیاران قزویناولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1388

Abdolhossein Dalimi Asl Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهآلودگی کرمی مرغابیهای وحشی مناطق شمالی ایرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1377
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1378
3دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری و ارزیابی الدیزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفندفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیکانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
5دریافت فایل PDF مقالهانگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش سگر ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس- هیداتیدوزیس در استان لرستانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1381
7دریافت فایل PDF مقالهتشخیص زودهنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCRفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدماتی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی گوارشی در بره ها و گوساله ها در شهرستان آمل- ایرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1388
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLPفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع عفونت کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهرستان شهریار، استان تهران و اهمیت بهداشتی آن در انسانفصلنامه دامپزشکی1388
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف استخراج DNA به منظور مطالعه مولکولی انگل های فاسیولافصلنامه دامپزشکی1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرولوژیکی Neospora caninum درگاوهای شیری هلشتاین منطقه خرم آبادفصلنامه دامپزشکی1392
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه حساسیت روشهای ELISA و DIG-ELISA در تشخیص سرولوژیک توکسوپلاسموزیس انسانیمجله پزشکی بالینی ابن سینا1382
14دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات شاخصهای خونی و کبدی در خلال آلودگی انسان به فاسیولا پس از درمان با تریکلابندازولمجله پزشکی بالینی ابن سینا1385
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قندهای مونوساکاریدی بر شدت بیماریزایی آکانتامبای جدا شده از بیماران مبتلا به کراتیت آکانتامبائی درمحیط کشت سلولیمجله پزشکی بالینی ابن سینا1386
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر نانو ذرات سلنیوم و نقره در بهبودی ضایعه پوستی ناشی از لیشمانیا ماژور در موشمجله پزشکی بالینی ابن سینا1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نیوسپوراکنینوم در گاوهای شهرستان سنندج، استان کردستاننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1393
18دریافت فایل PDF مقالهفراوانی آنتی بادی ضد نیوسپورا کانینو مدر نمونه های شیر تعدادی از گاوداری های شهرستان شهریارفصلنامه دامپزشکی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرواپیدمیولوژیک کیست هیداتیک انسانی در شهرستان همدان طی سال 1370دوماهنامه فیض1377
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قدرت روش های الیزای نقطه ای (Dot- ELISA) ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFS) و هماگلوتنیاسیون غیرمستقیم (IHA) در تشخیص کیست های هیداتیک کبدی و ریوی انساندوماهنامه فیض1379
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتیین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوسدوماهنامه فیض1390
22دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتیین میکرونم 3 (MIC3) توکسوپلاسما گوندیدوماهنامه فیض1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایراندوماهنامه فیض1391
24دریافت فایل PDF مقالهردیابی کمی توکسوپلاسماگوندیی توسط Real time PCR با استفاده از پروب Molecular beacon در موش صحراییدوماهنامه فیض1391
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ایمنی زایی پلاسمید کد کننده آنتی ژن GRA5 توکسوپلاسماگوندی در موش BALB/cدوماهنامه فیض1391
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بیان ژن GRA7 توکسوپلاسما گوند های سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3دوماهنامه فیض1392
27دریافت فایل PDF مقالهاثرات همافزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برونتنیدوماهنامه فیض1394
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitroمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1398
create: 2 June 2019 - view 691
Support