آقای دکتر Amir Samadi

Dr. Amir Samadi

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180223)

47
21
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers