آقای Majid Barati

Majid Barati

استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180230)

20
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers