خانم دکتر Mahnaz Shayeste Far

Dr. Mahnaz Shayeste Far

دانشیار رشته هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180331)

9
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers