گودرز احمدی | سیویلیکا

دکتر گودرز احمدی

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی گودرز احمدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی گودرز احمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)

مقالات گودرز احمدی در کنفرانس های داخلی

شبیه سازی عددی پخش و ته نشینی ذرات بیضوی در جریان های رقیق دو فاز گاز - جامد
سال 1385
ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
شبیه سازی عددی برخورد حباب ها در جریان آشفته
سال 1385
ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
بررسی اثر حرکت ذرات اسپری مایع بر جریان سیال با استفاده از نگرش اویلری- لاگرانژی
سال 1383
ارائه شده در نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تحلیل اویلری – لاگرانژی حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری تحتانی سدها
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف بر روی جریان سیال دو مولفه ای در روی پله
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تحلیل عددی جریان سیال دو مولفه در روی پله
سال 1386
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
بررسی اثر مدل های مختلف توربولانس بر سیستم های دو فازی
سال 1382
ارائه شده در هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
بررسی انتقال حرارت در میکروکانال و پخش نانو ذرات در جریان لغزشی با شارحرارتی ثابت
سال 1388
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
بررسی تأثیر متغیرهای طراحی بر توزیع جریان در فضاهای داخلی
سال 1388
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
بررسی نقش متغیرهای هندسی در توزیع جریان و غلظت در اتاق های تمیز
سال 1388
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
بررسی دوفازی پخش میکرو قطرات در کانال همراه با انتقال حرارت
سال 1388
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
رسوب ذرات آلودگی در جریان آشفته ی درون کانال
سال 1389
ارائه شده در دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
بررسی عددی تاثیر جریان نوسانی بر رفتار ذرات در بستر سیال گاز-ذره
سال 1396
ارائه شده در بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
بررسی رفتار جریان آشفته درون کانال صاف و مواج به کمک مدل آشفتگی ́v 2 f
سال 1396
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
تحلیل عددی جریان مغشوش با استفاده از مدل هیبریدیLES/RANS برپایه روش شبکه بولتزمن
سال 1396
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
بررسی جذب گذرای دارو در دیواره مجرای تنفسی با مدل چند لایه ای
سال 1398
ارائه شده در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل عددی جریان مغشوش و ته نشینی ذرات با روش شبکه بولتزمن و مدل معادلات متوسط گیری شده ناویر استوکس(RANS)
سال 1398
ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی جریان مغشوش وحرکت ذرات داخل اتاق باروش شبکه بولتر من بر پایه مدل ادی های بزرگ و زمان آرامش چندگانه
سال 1398
ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی جریان هوای ناپایا در یک بیمار دارای تنگی مجرای بینی
سال 1399
ارائه شده در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
مطالعه اثر اتصالات لوله حفاری بر روی رفتار گل حفاری هرشل- بالکلی در حفاری چاه های نفتی
سال 1399
ارائه شده در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
عملکرد پی های مقعر لغزشی در کنترل ارتعاشات حاصل از زلزله
سال 1378
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امکانسجی استفاده از گاز احتراق به جای گاز طبیعی در فرایند فرازآوری با گاز در جهت کاهش گازهای گلخانه ای
سال 1401
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

مقالات گودرز احمدی در ژورنال های داخلی

انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه هیدرولیک
انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه هیدرولیک
تحلیل عددی ته نشینی ذرات داخل اتاق بااستفاده از مدل ادی های بزرگ بر پایه روش شبکه بولتزمن
سال 1398
ارائه شده در دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک